Stillingsinformasjon

Annonsør: Ski kommune

Søknadsfrist: 04.09 2018

Ski_kommune

90% driftstilskudd for fysioterapeut

Ski kommune har fra 01.01.19 ledig 90 % kommunal avtalehjemmel for privatpraktiserende fysioterapeut. Avtalehjemmelen er lokalisert ved Ski fysioterapisenter, Rådhussvingen 7, 1400 SKI. Tildeling og overdragelse vil skje i henhold til ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.

Arbeidsoppgaver

 • fokus på allmenn fysioterapi, behandling og rehabilitering i hele livsløpet
 • behandling individuelt og i grupper 
 • ha en aktiv tilnærming til pasientene 
 • fokus på mestring og sirkulasjon av pasienter 
 • bidra til kvalitetsutvikling av tjenesten i tråd med politiske føringer og kommunens fremtidige behov 
 • jobbe kunnskapsbasert og synliggjøre dette i daglig praksis
 • Ski kommune jobber aktivt med å redusere ventelister. Det forventes at vedkommende som får tilbud om hjemmelen gjør seg kjent med andre kommunale tilbud slik at pasienter kan få hjelp til å finne aktuelle supplerende og alternative tiltak. Det forventes også at vedkommende etablerer tett kontakt med de andre instituttene i kommunen og med kommunens kontaktperson for fysioterapeuter med driftstilskudd

Kvalifikasjoner

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • flere års arbeidserfaring som fysioterapeut 
 • erfaring fra privat og kommunal praksis 
 • erfaring fra arbeid med ventelistereduserende tiltak
 • kompetanse og erfaring med gruppebehandling
 • erfaring fra og kunnskap om behandling av komplekse og sammensatte pasientforløp
 • kunnskap om og evne til pedagogisk veiledning av pasienter 
 • kompetanse og erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging

Utdanning

 • Fysioterapeut
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Medisin / Helse / Sosialfag

Egenskaper

 • bidra til å skape et godt arbeidsmiljø på instituttet 
 • gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig 
 • god evne til samarbeid 
 • positiv og fleksibel. 
 • faglig engasjert og oppdatert 
 • personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 90%
 • 90 % avtalehjemmel i et veletablert institutt, med stor pågang og et hyggelig og engasjert arbeids- og fagmiljø

Om arbeidsgiveren

Rundt 20 minutter sør for Oslo finner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo i Akershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent 136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100 ansatte.

Vi har gode bo- og oppvekstmiljøer, full barnehagedekning, gode skoletilbud og et stort mangfold innen kultur- og fritidsaktiviteter.

Kommunen går en spennende tid i møte. Det er vedtatt kommunesammenslåing med Oppegård til Nordre Follo kommune og vårt område forventer en kraftig befolkningsvekst i løpet av de neste årene. I 2021 vil Follo-banen stå ferdig og reisetiden til Oslo S vil være 11 minutter.  Les mer her: http://www.ski.kommune.no

I prosessen fram mot ny kommune, lyses det ut enkelte stillinger på tvers av begge kommuner.

Ski kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

Søknadsfrist: 4. september 2018.

Søk på stillingen her.

Hjemmeside:

http://www.ski.kommune.no