Stillingsinformasjon

Annonsør: Norsk Fysioterapeutforbund

Søknadsfrist: 15.09 2018

NFF_logo3

Rådgiver/seniorrådgiver – Seksjon for fag- og helsepolitikk

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) søker en samfunnsengasjert medarbeider med kunnskap om og interesse for fag- og helsepolitikk, til ledig fast, hel stilling.

Erfaring fra politisk arbeid, organisasjons- og/eller påvirkningsarbeid vil bli vektlagt. Du må fortrinnsvis være fysioterapeut og ha høyere utdanning fra høyskole eller universitet, ønskelig innen samfunnsfag, helsefag eller helseøkonomi, og gjerne arbeidserfaring fra helseforvaltningen, helsetjenesten og/eller andre organisasjoner.

Stillingen krever god evne til å samle og sammenfatte faglig kunnskap og omsette dette i en fag- og helsepolitisk sammenheng. Arbeidsoppgavene omfatter blant annet å utarbeide notater, rapporter og uttalelser til høringer, gi råd til forbundsledelsen, samt forberedelse av saker til Forbundsstyret. Stillingen innebærer både å arbeide selvstendig og i team.

Seksjon for fag- og helsepolitikk har overordnet ansvar for NFFs etterutdanningsvirksomhet, herunder å utarbeide planer for kurs, kollegaveiledning og spesialistordning. Seksjonen har videre ansvar for å utarbeide beslutningsgrunnlag i forhold til NFFs helse- og fagpolitiske arbeid, være rådgiver for NFFs organisasjonsledd og politisk ledelse, samt bistå i politisk påvirkningsarbeid innen disse områdene nasjonalt og internasjonalt.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis fysioterapeut med høyere utdanning/masterkompetanse
 • Kunnskap om helsevesenet, fysioterapitjenesten, helsepolitikk og forvaltning
 • Erfaring med og interesse for helsepolitikk og fagpolitikk
 • Organisasjonsforståelse, strategiske og analytiske evner
 • Erfaring fra prosjektarbeid og/eller ledererfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet, evne til teamarbeid

Vi ønsker en medarbeider som liker et høyt arbeidstempo, er strukturert og har motivasjon til å stå på for fysioterapifaget. Vår nye medarbeider må være selvstendig, ha god gjennomføringsevne og kunne inngå i team.

Vi kan tilby:

 • fast, full stilling.
 • et kreativt, spennende og travelt arbeidsmiljø i Oslo sentrum.
 • en unik mulighet til å være med og påvirke utviklingen av fysioterapifaget og fysioterapitjenesten.
 • fleksibel arbeidstid.
 • opparbeidet fri mellom jul og nyttår og i påskeuken.
 • lønn etter avtale.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • trening i arbeidstiden.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til leder i seksjon for fag- og helsepolitikk.

NFF holder til i sentrale og moderne kontorlokaler i Kirkegata 15, Oslo.

Søknad med CV sendes per e-post til nff@fysio.no.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonsleder Jorunn Lunde i NFFs fagseksjon, tlf. 952 21 005.

Søknadsfrist: 15. september 2018.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er et fagforbund med nærmere 10 000 medlemmer, både ansatte fysioterapeuter i offentlig eller privat virksomhet og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Forbundet ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag. Forbundet har et sekretariat med 34 medarbeidere, og er tilsluttet hovedsammenslutningen Unio.

Hjemmeside:

https://fysio.no