Stillingsinformasjon

Annonsør: Norsk Fysioterapeutforbund

Søknadsfrist: 27.04 2018

NFF_logo3

Leder seksjon for fag- og helsepolitikk

Norsk Fysioterapeutforbund søker etter en leder for forbundets nyopprettede seksjon for fag- og helsepolitikk.

Seksjon for fag- og helsepolitikk har seks medarbeidere. Seksjonen har ansvaret for NFFs etterutdanningsvirksomhet, herunder å utarbeide planer for kurs, kollegaveiledning og spesialistordning. Seksjonen har videre ansvar for NFFs helse- og fagpolitiske arbeid, og skal bidra med utarbeidelsen av gode beslutningsgrunnlag, være rådgiver for NFFs organisasjonsledd og bistå i politisk påvirkningsarbeid innen disse områdene nasjonalt og internasjonalt. Seksjonslederen inngår i generalsekretærens ledergruppe.

Seksjonsleder har ansvar for den daglige ledelsen av seksjonen, personalansvar for ansatte i seksjonen, og plan- og budsjettansvar innen seksjonens område.

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Fysioterapeut med masterkompetanse
 • God kjennskap til helseforvaltningen
 • Ledererfaring, gode samarbeidsevner og evne til å motivere medarbeidere
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Erfaring med og interesse for helsepolitikk og fagpolitikk
 • Organisasjonsforståelse
 • Strategiske og analytiske evner

Vi ønsker oss en leder som trives med et høyt arbeidstempo, er strukturert og har motivasjon til å stå på for fysioterapien. Vedkommende må være selvstendig og ha god gjennomføringsevne.

Vi kan tilby:

 • fast, full stilling.
 • et kreativt, spennende og travelt arbeidsmiljø i Oslo sentrum.
 • en unik mulighet til å være med å påvirke utviklingen av helsetjenesten og fysioterapifaget.
 • fleksibel arbeidstid.
 • opparbeidet fri mellom jul og nyttår og i påskeuken.
 • lønn etter avtale.
 • gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • trening i arbeidstiden.

Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingen rapporterer til generalsekretær.

NFF holder til i sentrale og moderne kontorlokaler i Kirkegata 15, Oslo.

Søknad med CV sendes per e-post til nff@fysio.no.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt Elin Bjor, generalsekretær,
tlf. 901 47 513.

Søknadsfrist: 27. april 2018.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er et fagforbund med nærmere 10 000 medlemmer, både ansatte fysioterapeuter i offentlig eller privat virksomhet og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter. Forbundet ivaretar medlemmenes faglige, økonomiske og arbeidsrettslige interesser, og arbeider for å styrke fysioterapi som profesjon og fag. Forbundet har et sekretariat med 34 medarbeidere, og er tilsluttet hovedsammenslutningen Unio.

Hjemmeside:

http://www.fysio.no