Stillingsinformasjon

Annonsør: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Søknadsfrist: 01.02 2017

Avdelingsleder fysioterapeut

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Se www.LDS.no. 

Klinikk for kirurgi, enhet for fysioterapi

Enhet for fysioterapi har 23 årsverk for fysioterapeuter. 7,5 årsverk er tilknyttet medisinsk avdeling og 9 årsverk tilknyttet kirurgisk avdeling.

Vi søker nå etter:

Avdelingsleder fysioterapeut 

 • til en 100 % fast stilling tilknyttet medisinsk avdeling
 • og en 100 % fast stilling tilknyttet kirurgisk/ortopedisk avdeling

Avdelingsledende fysioterapeut har fagansvar og daglig driftsansvar for sin enhet. Stillingene innebærer klinisk virksomhet og rapporterer til sjefsfysioterapeut. 

Vi søker fysioterapeuter med kompetanse og interesse for videreutvikling av enhetene gjennom kompetanseutvikling, gode arbeidsprosesser og tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Fysioterapeut med erfaring fra fagområdet
 • Dokumentert lederutdanning/erfaring
 • Personlig egnethet / engasjement

Vi tilbyr:

 • Et spennende og utviklende fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø med høy trivsel
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til avtale med spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

For flere opplysninger: se www.lds.no/avdelinger/kirurgisk-klinikk/fysioterapi/ eller ta kontakt med sjefsfysioterapeut Grete Andreassen på telefon 959 73 769.

Referansenummer: 2017-003.

Fylke: Oslo

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 01.02.2017

Tiltredelse: Etter avtale

Kontaktperson: Grete Andreassen, mob: 959 73 769

Send søknad

Det forventes at alle ansatte bidrar til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. 
Sykehuset har sosiale ordninger tilsvarende statlige helseforetak. 
Sykehuset foretrekker elektronisk søknad, men den kan eventuelt sendes pr. post til Lovisenberg Diakonale Sykehus, personalavdelingen, 0440 Oslo. Innsendte papirer og attester returneres ikke.

Hjemmeside:

http://www.lds.no