Stillingsinformasjon

Annonsør: Folkehelseinstituttet

Søknadsfrist: 28.05 2017

Folkehelseinstitutt_logo_nett

Doktorgradsstipendiat (PhD)

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur for kunnskap. Infrastruktur for kunnskap omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1000 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.
Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

I Område for psykisk og fysisk helse, Avdeling for aldring, er det ledig en 3-årig stilling som doktorgradsstipendiat på prosjektet «Relationships between physical activity and chronic pain; the role of endogenous pain inhibiton and pain sensitivity». Stillingen er finansiert av Fysiofondet. Dette er et tverrfaglig prosjekt som tar utgangspunkt i allerede innsamlet data fra Tromsø Pain Study, som er en del av Tromsøundersøkelsen. Prosjektets formål er å undersøke sammenheng mellom grad av fysisk aktivitet, smertefølsomhet og utvikling av langvarig smerte. Datagrunnlaget er innhentet via både tverrsnitts- og longitudinelle design, og baserer seg på spørreskjemaer, klinisk informasjon, objektive målinger på fysisk aktivitet og eksperimentelle målinger av smertefølsomhet.

Arbeidsoppgaver
 • Arbeidet til stipendiaten vil i hovedsak være knyttet til dataanalyse og publisering av 3-4 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter. I tillegg skal vedkommende følge doktorgradsprogram ved universitetet hvor han/hun blir tatt opp. Stipendiaten vil ha arbeidsplass på Folkehelseinstituttet og samarbeide med forskere og stipendiat som er tilknyttet prosjektet. Forskningsgruppen er aktivt med i nasjonalt og internasjonalt samarbeid gjennom et bredt kontaktnett.
Kvalifikasjoner
 • Søkeren må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og daglig virke i Norge
 • Master eller hovedfag med gode karakterer
 • Erfaring med dataanalyse og forskningsmetoder vil bli vektlagt
 • God skriftlig framstillingsevne på engelsk
Utdanningsretning
 • Helse/sosialfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Motivert og engasjert person som kan arbeide selvstendig og systematisk, og som evner å holde oversikt 
 • Gode evner til samarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Interessant arbeid i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale innenfor statens regulativ 
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode velferdsordninger

Ref. nr.: 1724 PF
Startdato: 15.09.2017
Sluttdato: 14.09.2020

Kontaktinfo

Søk på stillingen