Stillingsinformasjon

Annonsør: Eidsvoll kommune

Søknadsfrist: 28.01 2018

Eidsvoll_logo_sh

Ledige hjemler for selvstendig næringsdrivende fysioterapeut, 50% driftstilskudd x 2

- 50% driftstilskudd for selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. 
Ledig fra 01.07.18 
Driftstilskuddet er vedtatt geografisk plassert i Nord-/Midtbygda og skal lokaliseres til eksisterende institutt (Trimmen fysioterapi og trening) eller andre lokaler med tilgang til treningssal for gruppebehandlinger i Nord-/Midtbygda. 
Praksisen skal drives iht. Helse- og omsorgstjenesteloven og på de vilkår som fremgår av ASA 4313.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent autorisasjon som fysioterapeut
 • Godkjent spesialkompetanse eller erfaring innen områdene nevrologi, lymfødem eller rehabilitering
 • Generell fysioterapifaglig kompetanse
 • Har interesse og kompetanse for folkehelse/frisklivstiltak i samsvar med føringene i samhandlingsreformen
 • Er løsningsfokusert
 • Er personlig egnet

- 50% driftstilskudd for selvstendig næringsdrivende fysioterapeut. 
Driftstilskudd ledig ved Råholt fysioterapi 
Praksisen skal drives iht Helse- og omsorgstjenesteloven og på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Det orienteres om at fratredende fysioterapeut kan kreve overdragelse/vederlag jf ASA 4313, punkt 7.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent autorisasjon som fysioterapeut
 • Generell fysioterapifaglig kompetanse
 • Har interesse og kompetanse for folkehelse/frisklivstiltak i samsvar med føringene i samhandlingsreformen
 • Er løsningsfokusert
 • Er personlig egnet

For begge hjemler:

Det forventes av fysioterapeuten:

 • Skal utøve sin virksomhet i nært samarbeid med kommunens øvrige helsepersonell
 • Skal delta i nødvendige tverrfaglige møter
 • Skal tilby behandlingsformer som refunderes av statlige tilskudd
 • Skal gi behandling i pasientens hjem, dersom dette er hensiktsmessig og nødvendig
 • Har kompetanse på og tilbyr gruppebehandlinger/gruppetreninger når dette er mulig

Det stilles for øvrig krav om politiattest

Sønadsfrist: 28.01.2018.

Kontaktperson: Siri Grønland, spesialkonsulent, tlf. 66 10 70 88 / 953 68 557.
Vi oppfordrer alle til å benytte vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter) – følg link til fullstendig utlysning – da dette er eneste mulighet for å få informasjon om utdanning og erfaring med på våre søkerlister.

Link til fullstendig utlysning for stillingene samt søknad i Webcruiter:
https://www.webcruiter.no/WcMain/AssignmentSearch.aspx?oppdragsnr=3016924502&company_id=2495747316&Link_source_id=0&use_position_site_header=0

Ønsker kun kontakt med søkere til stilling.

Hjemmeside:

http://www.eidsvoll.kommune.no