Stillingsinformasjon

Annonsør: Akershus universitetssykehus HF

Søknadsfrist: 25.02 2018

Fysioterapeut - Ungdomspsykiatrisk klinikk

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern består av 4 DPS-avdelinger, Avdeling BUP, Avdeling rus og avhengighet, Avdeling akuttpsykiatri, Avdeling spesialpsykiatri, Avdeling alderspsykiatri, Avdeling voksenhabilitering og Avdeling FoU. Divisjonen har ca. 1.700 årsverk og er lokalisert på Øvre og Nedre Romerike, inkl. Nordbyhagen, samt i Groruddalen og i Follo.

Fysioterapeut søkes til spennende jobb i psykisk helsevern for barn og unge.

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en seksjon i avdeling barn og unges psykiske helsevern (ABUP) innen Divisjon Psykisk Helsevern, Ahus. Klinikken tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år med alvorlige psykiske lidelser. Hovedgrupper av tilstander er psykoser, begynnende schizofreni, alvorlige spiseforstyrrelser, alvorlig depresjon og selvskade. Klinikken har øyeblikkelig hjelp-plikt for alle barn i opptaksområdet etter psykisk helsevernforskriften.

Ungdomspsykiatrisk klinikk (UK) ledes av seksjonssjef. Vi har en åpen og en lukket post med 7 senger hver og en familieenhet for et mer fleksibelt behandlingstilbud til pasientene. I tillegg har klinikken en fagstab tilknyttet begge poster bestående av overleger, psykolog/psykologspesialist, leger i spesialisering, musikkterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og kontorfaglig personell. Seksjonen har også et eget ambulant team (Mobilt behandlingsteam) med ti fagstillinger, som arbeider for å finne gode alternativer til innleggelse i døgnavdelingen og i nært samarbeid med post og poliklinikk, sikre gode overganger fra døgninnleggelser til utskrivelse for pasientgruppen.

Ungdomspsykiatrisk klinikk er en dynamisk institusjon med et godt faglig miljø som tilbyr flerfaglig utredning og behandling både i post dag/døgn og ambulant.

Arbeidsoppgaver

 • Etablere kontakt med barn og unge
 • Undersøkelse, behandling og utredning av ungdom individuelt og i gruppe
 • Delta i tverrfaglige behandlingsteam.
 • Legge til rette for/delta i fysisk aktivitet.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med videreutdanning-/master i psykomotorisk fysioterapi eller i barne- og ungdomsfysioterapi
 • Det er ønskelig med erfaring fra psykisk helsevern barn og unge

Personlige egenskaper

 • Vi har behov for en kreativ fagperson, som er god til å etablere kontakt og som trives med å jobbe med ungdommer.
 • Du må like å jobbe med kroppsbevissthet og stressmestring både individuelt og i gruppe, og ha erfaring med
 • å legge til rette fysisk aktivitet med vekt på bevegelsesglede, selvregulering og autonomiutvikling.
 • Du må evne til både å jobbe selvstendig og i team med andre faggrupper.
 • Relevant erfaring, gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Arbeid i en klinikk med godt arbeidsmiljø i nært samarbeid med kompetente kolleger.
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i samarbeid med pasient og pårørende.
 • Kurs, etter- og videreutdanning, samt veiledning.
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. hytte- og leilighetsutleie, teaterbilletter og mye annet.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud.
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser med kort reisevei til Oslo.

Ref. nr.: 3688700417

Kontaktinfo:

Nuria Martin Sanchez, Enhetsleder, 67 96 54 00

Inger-Lise Olsen, Seksjonssjef 67 96 54 00

Søk på stillingen her!