Stillingsinformasjon

Annonsør: Tønsberg kommune

Søknadsfrist: 30.06 2018

Tonsberg_kommune

Fysioterapeut 100% driftsavtale

Det er ledig 100% driftsavtale for fysioterapeut fra 01.01.2019 ved Tønsberg Manuell Terapi DA, Valløveien 56B, 3150 Tolvsrød. Pb 5, 3166 Tolvsrød, arkivsak 18/6447.

Instituttet ligger på Tolvsrødsenteret, hvor det er legekontorer, apotek og div forretninger. Det er gode parkeringsmuligheter.

Instituttet har 2 hjemler på 100%, 1 hjemmel på 50% og 1 hjemmel på 20%.

Den ledige hjemmelen har innretning mot behandling av lungepasienter og redcordbehandling. To av de andre fysioterapeutene er manuell terapeut, en med spesiell interesse for ortopediske og nevrologiske pasienter. 

I tillegg jobber en osteopat, en akupunktør, en klassisk massør og en medisinsk massør ved instituttet.

Instituttets størrelse er ca 250kvm, inneholdende 8 behandlingsrom, hvorav 7 er utstyrt med redcordapparater, en treningssal med utstyr til medisinsk treningsterapi. 

Av elektroterapiutstyr finnes skanlab, interferensapparat, ultralyd, laser, TNS.

Fysioterapeutene bruker Promed journalsystem og er koblet opp mot Norsk helsenett.

Alle fysioterapeutene har felles venteliste og fordeler resepsjonsjobben mellom seg. Instituttet har svært god pasienttilgang. 

Tønsberg Manuell Terapi DA eies og drives av to fysioterapeuter ved instituttet. Tønsberg Manuell Terapi DA har leiekontrakt med gårdeier, holder instituttets utstyr og drifter instituttet. Alle aktørene inngår egen leieavtale med Tønsberg Manuell Terapi DA

Det søkes etter fysioterapeut med interesse for og erfaring med lungepasienter - behandling og trening av disse, og med erfaring med redcord/neuracbehandling.

Søker skal ha norsk autorisasjon som fysioterapeut.

Det vil bli lagt vekt på

  • faglige kvalifikasjoner
  • personlig egnethet 
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • evne til å drive privat praksis
  • Det forutsettes gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
  • Politiattest vil bli avkrevd 
For ytterligere informasjon kontakt:

Seniorrådgiver Cecilia Haglind – e.post cha@tonsberg.kommune.no
mobil 918 28 791

Virksomhetsleder Grethe Johnsen – e-post gjo@tonsberg.kommune.no

Kontaktperson for instituttet: Gunhild Carlsen – e-post guncar@online.no
mobil 901 94 658 

Tildeling av hjemmel skjer i hht. gjeldende lover, reglementer og avtaler herunder ASA 4313 og reglene for Goodwill forventes blir etterfulgt.

Søk på stillingen i vår digitale søknadsportal  

Søknadsfrist 30.06.2018.

Hjemmeside:

http://www.tonsberg.kommune.no