Stillingsinformasjon

Annonsør: Sigdal kommune

Søknadsfrist: 12.11 2017

Driftstilskudd fysioterapi

Sigdal kommune, med ca. 3.500 innbyggere og 4500 hytter, ligger midt i Buskerud, med 6 mil i ulike retninger til Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Kommunen har et godt utbygd privat barnehagetilbud, gode oppvekstsvilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Vi er en resultatretta, åpen og serviceinnstilt organisasjon som utvikler kreative medarbeidere. Sigdal er en MOT-kommune.

Sigdal fysikalske institutt holder til i Prestfoss. Instituttet består av to fysioterapeuter. Driftsform er privat praksis med driftstilskudd. Drives som 2 enkeltmannsforetak i gruppepraksis og leier lokaler i Green-hill eiendom DA.

Driftstilskudd fysioterapi

Ledig 80 % driftstilskudd knyttet til Sigdal fysikalske institutt fra 01.01.2018.
Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 •  Erfaring og kunnskap fra å arbeide i privat praksis.
 •  Bred faglig bakgrunn innen allmenn fysioterapi. Herunder erfaring med rehabilitering av alle pasientgrupper med kroniske eller akutte plager: muskel/skjelett, ortopedi, neurologi, reumatologi, eldre, barn, multihandikappede. Fordel med kompetanse i treningslære i forbindelse med tett samarbeid med friskliv, LHL treningsgruppe samt arthroseskole.
 •  Mange pasienter henvises fra  Spesialisthelsetjenesten, så erfaring derfra er en fordel.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper tilsv. språktest 3.
 • Førerkort og bruk av egen bil i tjenesten.

Personlige egenskaper og arbeidsoppgaver

 • Fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig.
 • Ha evnen til å kunne tenke kreativt og nyskapende i den kontinuerlige prosessen om å skape en effektiv og god helhetlig fysioterapitjeneste i tråd med kommunens framtidige behov.
 • Ønske om jevnlig faglig oppdatering.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, spesielt i forhold til pasienter, men også til kollegaer, kommunen og øvrige samarbeidspartnere.
 • Delta på tverrfaglige samarbeidsmøter og SU.
 • Fordel med kjennskap til utfordringer i forhold til å jobbe i  mindre  kommuner.

Andre opplysninger

Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenester i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver til lyder.

For mer informasjon: Kontakt Margit Aaby Flatin, tlf. 32 71 06 70, evt 957 47 244.

Se evt hjemmeside: http://sigdalfysikalske.wixsite.com/sigdal-fysikalske

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven § 25.

Politiattest må fremlegges frem ved tildeling

Søknadsfrist 12.11.2017.

Søknad sendes elektronisk via nettsidene til Sigdal kommune: www.sigdal.kommune.no/ledigestillinger