Stillingsinformasjon

Annonsør: Sandefjord kommune

Søknadsfrist: 27.06 2017

Sandefjord_gull

Ledig 40 % driftsavtale, vikariat i to år

Som følge av videreutdanning, blir det ledig vikariat i 40 % ved Aagaards plass fysikalske institutt. Vikariatet er for to år, og i perioden fra 1.10.17 til 1.10.19. Instituttet ligger sentralt plassert i Sandefjord sentrum.

Arbeidsoppgaver

  • Allmennfysioterapi
  • Behandling av pasienter med muskel-og skjelettplager.

 Kompetanse

  • Offentlig godkjent fysioterapeut
  • fysioterapeut med erfaring innen generell fysioterapi, manuell terapi eller rehabilitering
  • Samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313 (rammeavtalen) slik den til en hver tid lyder.

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema med veiledning finner du på www.sandefjord.kommune.no – Ledig stilling – ny portal.

Opplysninger om driftsavtalen kan rettes til enhetsleder ergo-/fysioterapi Marianne Slettebak tlf 916 09 345 eller enhetsleder stab Bente Ekanger tlf 472 38 844.

Søknadsfrist 27.06.2017.

Hjemmeside:

http://www.sandefjord.kommune.no