Stillingsinformasjon

Annonsør: Sandefjord kommune

Søknadsfrist: 04.03 2018

Sandefjord_gull

Avtalehjemler psykomotorisk fysioterapi, 2 stk 100 %

Avtalehjemmel 1

Sandefjord kommune har ledig 100% avtalehjemmel i psykomotorisk fysioterapi fra 01. oktober 2018.  Hjemmelen er lokalisert til Institutt for psykomotorisk fysioterapi. På instituttet jobber det 3 fysioterapeuter med avtalehjemmel innen psykomotorisk fysioterapi.

Arbeidsoppgaver

 • Psykomotorisk fysioterapi til alle aldersgrupper.
 • Oppfølging av pasientene på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling.
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.

Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Spesialist i psykomotorisk fysioterapi /videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi med rett til A9 takst.
 • Erfaring i å drive privat praksis.
 • Kunne drive kunnskapsbasert, effektivt og i samsvar med kommunens behov..
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
 • Kompetanse og erfaring i arbeid med fagområder som spiseforstyrrelser, sjokk / traumebehandling er ønskelig.
 • Samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

Avtalehjemmel i et veletablert institutt sentralt i Sandefjord .med stor pågang, og et hyggelig og engasjert arbeids- og fagmiljø.

 

Avtalehjemmel 2

Sandefjord kommune har en ledig 100% avtalehjemmel i psykomotorisk fysioterapi med tiltredelse snarest.  Hjemmelen er ikke lokalisert til noe bestemt institutt i dag, men det forutsettes at den som tildeles hjemmelen etablerer seg i kontorfellesskap ved et av fire institutt som har sagt at de ønsker hjemmelen til sitt institutt.

Arbeidsoppgaver 

 • Psykomotorisk fysioterapi til alle aldersgrupper.
 • Oppfølging av pasientene på arenaer som er nødvendig for god og helhetlig behandling.
 • Fysioterapeuten skal aktivt bidra til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen.

Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Spesialist i psykomotorisk fysioterapi /videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi med rett til A9 takst.
 • Erfaring i å drive privat praksis.
 • Kunne drive kunnskapsbasert, effektivt og i samsvar med kommunens behov..
 • Erfaring fra tverrfaglig samarbeid.
 • Samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

Mulighet til å velge lokalisering ved et av fire veletablert institutt sentralt i Sandefjord, stor pågang av pasienter og et engasjert arbeids- og fagmiljø.

Annet 

Avtalehjemlene er regulert i ASA 4313 (rammeavtalen) slik den til en hver tid lyder.

Søknad sendes elektronisk ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. Skjema med veiledning finner du på www.sandefjord.kommune.no – Ledig stilling.

Søknadsfrist: 04.03.2018

Tiltredelse: 01.10.2018

Arbeidssted: Sandefjord

Kontaktpersoner:
Enhetsleder Bente Ekanger, mob: +47 472 38 844
Enhetsleder Marianne Slettebak, mob: +47 916 09 345