Stillingsinformasjon

Annonsør: Ringsaker kommune

Søknadsfrist: 21.06 2018

Ringsaker_kommune

2 ledige driftsavtaler som psykomotorisk fysioterapeut

Ringsaker kommune er med sine 34.200 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper ogkan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i Norges mest offensive kommune? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

2 ledige driftsavtaler som psykomotorisk fysioterapeut

Ringsaker kommune har 21,7 avtalehjemler fordelt på 30 privatpraktiserende fysioterapeuter. De aller fleste er samlokaliserte i institutter. Ledige hjemler er lokalisert ved Ringsaker Psykomotoriske Institutt i Brumunddal. Ved instituttet er det samlet 2,75 driftstilskudd fordelt på 3 hjemler.

Hjemmel 1

87,5 % driftsavtale i privat praksis. Ledig fra 01.11.18, men tidligere tiltredelse er ønskelig.

Hjemmel 2

87,5 % driftsavtale i privatpraksis. Inngås som nedtrapping jf. ASA 4313 pkt. 9, dvs. at ny hjemmelshaver begynner i 40 % 01.01.2019, og vil overta hele hjemmelen 01.11.2019.

Arbeidsoppgaver

Klinisk behandling innen psykomotorisk fysioterapi med tilhørende oppgaver.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med spesialisering i psykomotorisk fysioterapi
  • God kompetanse i allmenn og psykomotorisk fysioterapi, herunder klinisk undersøkelse, funksjonsvurdering, kartlegging, aktiv behandling, og rehabilitering
  • God evne til å jobbe både selvstendig og i team, drive egen praksis og å organisere og lede grupper
  • God evne til å samarbeide med andre fagpersoner, kommunen og andre aktører
  • Bidra med å tenke kreativt, nyskapende og utvikle en effektiv og god fysioterapitjenesten i tråd med kommunens plan på området
  • Personlig egnethet vektlegges

Annet

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Attester og vitnemål medbringes ved eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Søknadsfrist: 21.06.2018                         
Utlyst dato: 31.05.2018                    
Vårref: 20180267

Kontaktperson

Nils Christian Faaberg, Helse- og omsorgsrådgiver, tlf: 62 33 51 18, nfa@ringsaker.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.ringsaker.kommune.no