Stillingsinformasjon

Annonsør: Ringerike kommune

Søknadsfrist: 23.10 2018

Ringerike_kommune

Fysioterapeut 50% driftstilskudd Nes omsorgssenter

Ringerike kommune har 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Om få år er Hønefoss 25 minutter unna hovedstaden med tog. I løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen starter nå. Vi skal ta vare på de gode, lokale verdiene og samtidig ønske mange nye mennesker velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å bygge og planlegge fremtidens kommune.

Fysioterapeut 50% driftstilskudd Nes omsorgssenter

Det er ledig ett 50 % driftstilskudd for fysioterapeut fra dags dato.

Det ledige driftstilskuddet er lokalisert i det kommunale fysioterapilokalet i Nes omsorgssenter. 

Leie av lokaler og utstyr avtales med enhetsleder på Nes omsorgssenter.

Driftstilskuddet skal drives i henhold til aktuelt lovverk og vilkår som framgår av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Fysioterapikompetanse som etterspørres er følgende: 

Dagens pasientgruppe til dette ledige driftstilskuddet består av alle typer muskel- og skjelettlidelser. Det forutsettes at ny fysioterapeut i dette ledige driftstilskuddet skal tilby individuell behandling og gruppetrening til denne pasientgruppen. Det er videre ønskelig at ny fysioterapeut har godkjent videreutdanning i manuell terapi med rett til å heve takst A8. 

Andre opplysninger:

"Tildeling av driftstilskuddet vil skje i henhold til gjeldende ASA 4313.

Søknad:

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. 

Elektronisk søknad skal benyttes.

Det kan ikke legges ved attester eller vitnemål. Disse må medbringes til et eventuelt intervju.

Dersom du opplever problemer med å søke, les her: http://www.ringeriksjobb.no/slik-soker-du-2/ 

Søknadsfrist: 23.10.2018                         
Utlyst dato: 02.10.2018                    
Vårref: 876

Kontaktperson:

Radu Olsen, avdelingsleder, mobil: 416 38 900, Radu.Olsen@ringerike.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.ringerike.kommune.no