Stillingsinformasjon

Annonsør: Nore og Uvdal kommune

Søknadsfrist: 20.08 2017

Nore_og_Uvdal

Kommunefysioterapeut i 100 %

Nore og Uvdal kommune ligger øverst i Numedal – "den grønne dalen". Vi har ca. 2520 innbyggere, og et areal på 2.505 km2. Rødberg er kommunesenteret. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor våre grenser med gode muligheter til friluftsliv. Kommunen er både et kraftverksenter og et kraftsenter i Numedal med fokusering på reiseliv og utnyttelse av naturressursene. Kulturlivet er rikt med stor aktivitet innen kulturminner, tradisjoner og natur. Videregående skole er etablert på Norefjord i tilknytning til idrettshall og idrettsstadion. Vårt motto er: Vekst og trivsel i Nore og Uvdal, og vi ønsker deg velkommen til å arbeide hos oss.        

Vi har ledig stilling som

Kommunefysioterapeut i 100 % 

Stillingskode: 7451. Tilsetting: snarest.

Fysioterapitjenesten har to kommunal ansatte fysioterapeuter. Vi har et godt tverrfaglig samarbeid og et hyggelig kollegialt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

 • Forebyggende og kurativt arbeid med barn og unge, både individuelt og i grupper
 • Rehabilitering og hjelpemiddelformidling, med utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler
 • En del av stillingen er å videreføre kommunens frisklivsarbeid og være en ressurs og et kontaktpunkt for andre helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen

Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påberegnes; fysioterapeutene i fellesskap foretar en hensiktsmessig fordeling av arbeidsoppgavene mellom seg.

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut som er fleksibel, engasjert og motivert for aktiv fysioterapi, med evne til å arbeide selvstendig.
 • Det er ønskelig med erfaring fra habilitering og barnefysioterapi.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Må ha førerkort og kunne disponere egen bil.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • tilgang til treningsrom og behandlingsbasseng
 • lønn etter avtale
 • Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Tilsetting skjer etter de til enhver tid gjeldende lover, avtaler og regler.

For flere opplysninger om stillingen kontakt:
Kommunalsjef Christianne Stroop, tlf 31 02 44 01/ 415 50 860, email: cs@noreuvdal.no, eller kommunefysioterapeut Ingrid Junker, tel. 480 09 008, email: ij@noreuvdal.no.

Søknad sendes via vår rekrutteringsløsning, den finner du på våre nettsider www.nore-og-uvdal.kommune.no under «Ledige stillinger». Søknader sendt på andre måter blir ikke behandlet.

Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.

FRIST 20.08.2017.

Hjemmeside:

http://www.nore-og-uvdal.kommune.no