Stillingsinformasjon

Annonsør: Nøtterøy kommune og Tjøme kommune

Søknadsfrist: 25.08 2017

Tjøme helseklinikk – 50 % avtalehjemmel ledig

Nøtterøy_logo
Tjøme_kommune
50 % avtalehjemmel fra 01.09.2017

Søknadsfrist: 25.08.2017.

For ytterligere informasjon ta kontakt med: Tjøme helsepark v/Per Stensrud - per.stensrud@hotmail.com eller Nøtterøy kommune v/Anita Archer - Anita.archer@notteroy.kommune.no

Da en av fysioterapeutene går over i annet arbeid blir det ledig 50 % avtalehjemmel ved Tjøme helseklinikk 01.09.17. Helseklinikken ligger sentralt plassert i Tjøme sentrum, er godt innarbeidet og har god pasienttilgang. Helseklinikken har 2,45 tilskudd fordelt på 5 terapeuter. I tillegg har helseklinikken tilknyttet lege spesialisert på ultralyddiagnostikk.

Kvalifikasjoner:

  • Det søkes om autorisert fysioterapeut til allmenn praksis
  • Søker må være selvstendig og ha erfaring med individuell behandling og trening i grupper til pasienter med sammensatte lidelser. I tillegg kommer individuell behandling i pasientens hjem
  • Erfaring med fysioterapi til eldre er ønskelig

Det er en fordel at søker har allsidig bakgrunn, gjerne fra både offentlig og privat virksomhet. Vi søker en samarbeidsvillig og ansvarsbevisst person, og personlig egnethet vektlegges. Kvinner oppfordres til å søke.

Avtalehjemmelen, tildeling og overdragelse, vil skje etter regler i sentralt avtaleverk ASA 4313.

Søknad og mer info. på våre nettsider:

notteroy.kommune.no/ledigstilling

tjome.kommune.no/ledige-stillinger