Stillingsinformasjon

Annonsør: Nøtterøy kommune

Søknadsfrist: 08.12 2017

Notteroy_logo_slagord

Active fysioterapi og manuellterapi AS – 50% avtalehjemmel ledig fra 01.01.18

Instituttet ligger sentralt på Nøtterøy, er godt innarbeidet og har god pasienttilgang. Instituttet har pr i dag 4 avtalehjemler fordelt på 8 terapeuter.

Det søkes etter autorisert fysioterapeut til allmenn praksis.

Søker må være selvstendig og ha erfaring med individuell behandling og trening i grupper av pasienter med sammensatte lidelser.

30 % av avtalehjemmelen er forbeholdt behandling i pasientens hjem.

Det er en fordel at søker har allsidig bakgrunn fra privat virksomhet, men gjerne også fra offentlig sektor. Vi søker en samarbeidsvillig og ansvarsbevisst person.

Personlig egnethet vektlegges.

Avtalehjemmelen, tildeling og overdragelse vil skje etter regler i sentralt avtaleverk ASA 4313.

For ytterligere informasjon ta kontakt med

Frode Gabrielsen, frode@activefysioterapi.no

Anita Archer, anita.archer@notteroy.kommune.no

Søknadsfrist: 08.12.2017.

Søknad sendes elektronisk via nettsidene til Nøtterøy kommune: www.notteroy.kommune.no/ledig-stilling/

Hjemmeside:

http://www.notteroy.kommune.no