Stillingsinformasjon

Annonsør: Nes kommune

Søknadsfrist: 15.02 2018

Nes_kommune_logo

Fysioterapeut 100% fast stilling

Fysioterapi og ergoterapitjenesten i Nes kommune vil etter ansettelse bestå av et team med to 100% kommunalt ansatte fysioterapeuter og en 100% ergoterapeut.  Det er i tillegg to fysioterapeuter med driftstilskudd som driver virksomhet i kommunen ved Nesbyen fysikalske institutt. Fra høsten 2018 vil vi også ta imot turnuskandidat fysioterapi i 100% stilling.
Teamet jobber tett og tverrfaglig internt i kommunen, og også interkommunalt.

Arbeidsoppgaver knyttet til dette teamet vil være:

 • Rehabilitering/habilitering ved korttidsavdeling på sykehjem
 • Hverdagsrehabilitering
 • Hjemmerehabilitering
 • Arbeid ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten
 • Friskliv

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisasjon som fysioterapeut
 • Må beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper:

 • Kan arbeide selvstendig og planmessig
 • Er løsningsorientert og omstillingsdyktig
 • Er en pådriver som inspirerer og motiverer medarbeidere
 • Gode samarbeidsevner

Tjenesten er i kontinuerlig utvikling og stillingen vil bli en viktig brikke i dette utviklingsarbeidet. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest av nyere dato må fremstilles ved ansettelse. Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk. Medlemskap i KLP. 

Søknadsfrist: 15. februar 2018
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Nes kommune, Buskerud

Nærmere opplysninger kan gis ved henvendelse til tjenesteleder Marit Mikkelsplass tlf. 32 06 83 00 eller kommunal fysioterapeut Oda Handeland tlf. 96 85 12 95
oda.handeland@nes-bu.kommune.no

Søknad sendes Nes kommune, 3540 Nesbyen eller på epost til

postmottak@nes-bu.kommune.no

innen 15.2.2018