Stillingsinformasjon

Annonsør: Nedre Eiker kommune

Søknadsfrist: 25.06 2018

NedreEiker_logo_visjon

Ledig driftsavtale for fysioterapeut

Nedre Eiker kommune ligger i hjertet av Østlandet! Innenfor én time fra kommunen når du alt som det sentrale østlandsområdet har å tilby. Drammenselva renner igjennom kommunen, som grenser til Drammen og Lier i øst og Øvre Eiker og Modum i vest. Vi preges av et aktivt organisasjons- og idrettsliv og satsing på bl.a. miljø, helse og eldreomsorg. I dag bor det ca 24.000 innbyggere her og vi er en kommune i vekst! Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Drammen og Svelvik. 

75% driftsavtale i Nedre Eiker kommune ved Krokstadelva fysioterapi.

Krokstadelva fysioterapi er et institutt bestående av 2 fysioterapeuter med planer om videreutvikling og nye lokaler i Krokstadelva på sikt.

Tiltredende fysioterapeuten skal inngå en individuell ASA 4313-avtale med Nedre Eiker kommune.

Avtalehjemmelen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Fra 2020 vil kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slå seg sammen til en stor kommune, Drammen kommune.

Det er viktig at du i din søknad særlig godt beskriver din samlede kliniske erfaring og kompetanse innen allmennfysioterapi, dine fysioterapifaglige interesseområder og dine planer for fortsatt faglig utvikling. Vi ønsker at du beskriver hvorfor du ønsker dette driftstilskuddet og hvordan du vil være med på å utvikle instituttet videre. Dette vil ligge til grunn for en første sortering av søkerne.

Kvinner oppfordres til å søke.

Gyldig politiattest må fremlegges. 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre generell fysioterapi av god kvalitet tilknyttet privat praksis etter gjeldende lovverk og forskrifter
 • Pasientbehandling på institutt, i hjemmet, individuelt og i grupper
 • Bidra til faglig utvikling på instituttet og i kommunen generelt
 • Skape gode pasientoverganger ved å samarbeide tett med kommunen
 • Bidra til utvikling av Krokstadelva Fysioterapi

Kvalifikasjoner

 • Bred erfaring og kunnskap fra allmenn fysioterapi (minimum 3 år)
 • Ønskelig med bred og god klinisk kompetanse og gjerne erfaring innen psykisk helse, sammensatt smerteproblematikk og livsstilssykdommer.
 • Kan vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling
 • Erfaring fra og forståelse for samarbeid med kommunal helsetjeneste
 • Interesse for faglig utvikling uansett kompetanseområde
 • Erfaring fra drift av privat fysioterapipraksis
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Ønskelig med flerkulturell forståelse
 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon

Utdanningsretning

Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningstittel: Fysioterapeut

Utdanningsnivå

Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Høyskole / Universitet 

Personlige egenskaper

 • Du kan vise til gode samarbeidsevner og kommunikasjon
 • Du er god i relasjon til pasientene
 • Du har evne til egenrefleksjon og ønske om å dele kunnskap
 • Du har evne til å jobbe selvstendig
 • Du tar initiativ, er fleksibel og liker nye utfordringer
 • I den samlede vurderingen blir personlig egnethet vektlagt.

Søknadsfrist:

25.06.2018

Nøkkelinformasjon:

Ref. nr.: 3810977781

Stillingsbrøk: 75%

Fast stilling

Kontaktinfo:

Ann Kristin Moe Reitan. Avdelingsleder, (+47) 971 35 673

Keylin Hauvre, Krokstadelva fysioterapi, 481 42 425

Søk på stillingen her

Hjemmeside:

http://www.nedre-eiker.kommune.no