Stillingsinformasjon

Annonsør: Lunner kommune

Søknadsfrist: 31.08 2017

Lunner_kommune

Fysioterapeut - Ledig driftstilskudd under nedtrapping

Lunner kommune har omlag 9000 innbyggere og ligger på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Distriktet er med sin natur og sitt vakre kulturlandskap en attraktiv boregion. Basisnæringen er jord- og skogbruk. Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen – Nær byen.

Generell beskrivelse av ledig driftstilskudd

En av kommunens fysioterapeuter begynte nedtrapping av sitt driftstilskudd 15.07.15, og vil fra 15.07.17 gå ned til 50%. Det foreligger nedtrappingsplan med full overdragelse fra 15.07.2020.

Driftstilskuddet er lokalisert hos Fysio-Team på Roa. Det er 200 % driftstilskudd fordelt på 2 fysioterapeuter ved instituttet.

Kvalifikasjonskrav

 • Offentlig godkjent fysioterapeut

Det søkes etter fysioterapeut med:

 • Bred faglig erfaring innen allmenn fysioterapi
 • Kompetanse, erfaring og interesse for geriatri/nevrologi
 • Erfaring og interesse for gruppebehandling
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring, interesse og evne til å drive privatpraksis

Generell informasjon

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Praksisen skal drives i henhold til lov om helsetjenesten i kommunene og annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.
 • Kommunen kan stille krav om at inntil 1/5 av avtalt hjemmel skal rettes mot brukere med særskilte behov (behandling i pasientens hjem, barnehage eller skole).
 • Ved en eventuell flytting av praksis har Lunner Kommune et ønske om en geografisk fordeling av institutter nord og sør i bygda. Det utlyste tilskuddet skal utøves nord i kommunen.    
 • Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313.

Spørsmål vedrørende lokaler og drift

kan rettes til: Marcel Gully tlf. 61 32 17 05/ mob. 95 05 44 76, eller fysioroa@hebb.no 

Søknad sendes

Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp til dette kan du ta kontakt med vårt servicetorg på 61 32 40 00 eller komme innom Lunner rådhus, Sandsvegen 1, 2740 ROA.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknadsfrist: 31.08.2017.                        

Kontaktperson

Nina Dahl Martinsen, Avdelingsleder Fag- og utviklingsenheten, tlf: 61 32 40 88, mobil: 99 58 02 78, ndm@lunner.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.lunner.kommune.no