Stillingsinformasjon

Annonsør: Larvik kommune

Søknadsfrist: 31.10 2018

Larvik_kommune_2018

60% driftstilskudd ved Svarstad fysioterapi

Larvik kommune har et areal på 813 kmÇ og har 46.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold.

Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei til både natur og kultur, nabobyene i Vestfold og Telemark og til den store verden via Torp flyplass.

Larvik har et solid næringsliv og et omfattende tilbud innen kultur, friluftsliv og rekreasjon. Hos oss er mulighetene mange og ambisjonene store. Derfor trenger vi dyktige medarbeidere som vil være med å bygge fremtidens Larvik.

Larvik kommune har ledig en kommunal driftsavtale for offentlig godkjent fysioterapeut. Larvik kommune har 30,7 årsverk fordelt på 33 driftstilskuddsavtaler.

Avtalehjemmelens størrelse er 60 % og er tilknyttet Svarstad Fysioterapi. Det forventes at vedkommende overtar virksomheten. Tildeling og overdragelse vil skje iht. ASA 4313. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 av avtale mellom KS og NFF (ASA 4313) slik den til enhver tid lyder. Svarstad fysioterapi har beliggenhet i Svarstad i Lågendalen. Instituttet har idag to hjemler, 60 % driftstilskudd tilknyttet psykomotorisk fysioterapi og 60 % driftstilskudd tilknyttet generell fysioterapi (ledig). Instituttet er lokalisert i Ringveien i Svarstad, i samme bygg som fastleger, helsesøster, kirkekontoret og kommunens servicesenter. Instituttet leier lokaler av Larvik kommune. Lokalet består av et rom med apparater og 3 behandlingsrom.

Arbeidsoppgaver

 • Som fysioterapeut ved Svarstad Fysioterapi forventes det at du behandler alle typer pasienter. Behandlingen skjer både på institutt og i pasientens hjem. Mye av arbeidet vil bestå av undersøkelser og behandling av pasienter. Disse representerer et bredt spekter av plager og funksjonsnedsettelser. Pasientene henvender seg direkte eller er henvises fra fastleger, sykehus og andre fysioterapeutkollegaer.
 • Det forventes at aktuelle kandidater er kjent med politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste jf. samhandlingsreformen og primærhelsemeldingen. I tråd med dette legges det vekt på evne til å være med på å utvikle gode fysioterapitjenester for befolkningen i tråd med kommunens fremtidige behov.
 • Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Kvalifikasjoner

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon
 • Det forventes at fysioterapeuten kan tilby et bredt behandlingstilbud til befolkningen og følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for å sikre et godt og helhetlig pasientforløp.
 • Fysioterapeuten som går inn som medeier, må ha tanker, ideer og erfaring med drift av fysioterapiinstitutt.
 • Klinisk kompetanse innenfor undersøkelse, vurdering og behandling innenfor et spekter av de vanlige lidelser gjennom livsløpet.
 • Du må kunne utøve fysioterapi på en måte som fremmer gode og helhetlige pasientforløp.
 • Det vil være positivt med erfaring, videreutdannelse eller spesialisttittel i allmenn fysioterapi.

Utdanningsretning

 • Utdanningstittel: Fysioterapeut

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, dette innebærer evnen til refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode skriftlig og norske språkferdigheter
 • God datakompetanse

Språk

 • Norsk

Søknadsfrist: 31.10.2018

Ref. nr.: 3870088094

Kontaktinfo: Birgit Pedersen. Avdelingsleder, + 47 91186847, Birgit.Pedersen@larvik.kommune.no