Stillingsinformasjon

Annonsør: Kongsberg kommune

Søknadsfrist: 15.08 2017

Kongsberg_logo

Driftstilskudd - selvstendig næringsdrivende fysioterapeut

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Driftstilskudd selvstendig næringsdrivende fysioterapeut,
50% 18 t/uke, ledig fra 01.01.18 i Kongsberg kommune.

Innhold i avtalen

Driftsavtalen er basert på leieavtale med Kongsberg Medisinske Treningssenter (KMT/www.kongsberg-med.no) KMT er Kongsbergs største treningssenter med nærmere 2500 medlemmer, ca 35 ansatte, seks fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og en kiropraktor. Arealet er på 1500 kvm med treningssaler med topp moderne utstyr for funksjonell trening og fysioterapibehandling. Gode muligheter for gruppetrening. KMT er en av seks utvalgte fysioterapiklinikker som er med i forskningsprogrammet FYSIOPRIM. KMT er også med i artroseprosjektet AktivA.

Innsatsområder

Allmennfysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå, blant annet: 
- Pre- og postoperativ behandling og akutte skader
- Funksjonell trening og aktiv rehabilitering
- Voksenhabilitering
- Belastningsplager og livsstilssykdommer
- Behandling i grupper

Instituttet har en høy andel eldre pasienter og pasienter med langvarige og sammensatte plager. Erfaring og kompetanse fra behandling av denne pasientgruppen vil bli vektlagt. Kongsberg kommune har et udekket behov for behandling i basseng, og det er ønskelig at den som tildeles avtalen tar del i denne type behandling. Dette vil bli innarbeidet i den individuelle avtalen. Praksisen skal drives i henhold til ASA 4313, slik den til enhver tid lyder, og de rammer som gjelder for kommunale tjenester.

Krav og ønsker til deg

- Erfaring fra privat praksis med driftsavtale, og evne til å drive egen praksis
- Erfaring med allmennfysioterapi innenfor alle aldersgrupper, spesielt eldre
- Erfaring med, og interesse for gruppebehandling
- Erfaring med elektronisk pasientjournalsystem
- Gode samarbeidsevner med mange samabeidspartnere
- Gode kommunikasjonsevner og norskkunnskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det legges vekt på gode samarbeidsevner i et aktivt miljø med mange samarbeidspartnere, i tillegg til å tenke kreativt og nyskapende for å utvikle tilbudet på instituttet og i kommunen som helhet. Faglig initiatv, jevnlig faglig oppdatering og vilje til å delta i fagutvikling vil også bli vektlagt.

Formelle kvalifikasjonskrav

Offentlig godkjent fysioterapeut med norsk autorisasjon

Annet

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.

Mer informasjon om stillingen

Avdelingsleder Anne Kari Sigstad Skarbekk. Mobil: +47 481 66 511.

Søknadsfrist 15. august 2017.

Søk på stillingen.

Hjemmeside:

http://www.kongsberg.kommune.no