Stillingsinformasjon

Annonsør: Halden kommune

Søknadsfrist: 28.08 2017

Halden_logo

Ledig vikariat i 50% driftshjemmel for fysioterapeut

Halden er Norges vakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune har drøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en litt smartere måte enn i går. 

Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt fra barnehager ogskoler til eldreomsorg. Vi gir deg både vann og vei og kulturopplevelser. Er du så heldig å få jobb i Halden kommune, får du kollegaer innen svært mange yrkesgrupper. Det bidrar til å gi en arbeidsplass med mye kunnskap, varierte oppgaver og gode faglige utviklingsmuligheter. 

Halden kommune har mål om å bli Norges mest innovative kommune. Hos oss er det lov å tenke nytt. 

 Høyteknologisk industri, IKT, forskning, utvikling og innovasjon preger store deler av næringslivet i Halden. Kommunen samarbeider med næringslivet for å videreutvikle arbeidslivet og byen vår i fellesskap. 

Medarbeidere i Halden kommune jobber etter verdiene: Åpenhet - tillit - respekt - redelighet.

Vikariat ved Institutt Sørhalden Fysioterapi f.o.m. 01.10.2017 t.o.m. 30.09.2018.

Det søkes etter fysioterapeut til et vikariat i 50 % driftshjemmel. Hjemmelen er knyttet til instituttet Sørhalden Fysioterapi, som har 3 fysioterapeuter med driftstilskudd. Halden kommune har totalt 14,75 driftstilskudd for private fysioterapeuter. 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver

Det søkes etter en fysioterapeut som kan praktisere allmennfysioterapi innen alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå. Vi ønsker en fysioterapeut som har erfaring og fokus på en aktiv behandlingsform, der trening individuelt og i grupper blir vektlagt. 

Det må påregnes hjemmebesøk og arbeid utenfor instituttet. 

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning

Det er ønskelig med erfaring fra privat praksis med driftsavtale. Gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søker må ha norsk autorisasjon som fysioterapeut og beherske norsk muntlig og skriftlig.

Avtalehjemmelen er regulert av sentralt avtaleverk, ASA 4313, og tildelingsprosessen skjer i hht. gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk.

Nærmere opplysninger vedr. vikariatet fås ved henvendelse til avdelingsleder Ann-Sofie Th. Næss, Halden Helsehus, 93244064 - ann.sofie.naess@halden.kommune.no

Generelle betingelser

Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via Halden kommunes hjemmeside-www.halden.kommune.no-Ledige stillinger.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova  §25.

Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Søknadsfrist: 28.08.2017

Utlyst dato: 11.07.2017