Stillingsinformasjon

Annonsør: HLF Briskeby

Søknadsfrist: 28.08 2017

HLF_Briskeby_logo

Ledig svangerskapsvikariat for psykomotorisk fysioterapeut i 100%

HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester AS, er sammen med Briskeby videregående skole as, lokalisert i Lier ved Drammen. Senteret er eid av HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). Rehabilitering og utadrettede tjenester tilbyr tilpasningskurs for voksne hørselshemmede i regi av NAV og spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. De utadrettede tjenestene gis i form av kurs og rådgivning til elever og pedagogisk personale i knutepunkt- og bostedsskoler (videregående opplæring) og gis i henhold til en samarbeidsavtale med Utdanningsdirektoratet.

Vi har ledig svangerskapsvikariat for psykomotorisk fysioterapeut i 100% (stillingsstørrelse kan diskuteres)

Vi søker deg som:

 •  liker selvstendig arbeid og arbeid i tverrfaglig team
 •  liker å undervise grupper med inntil 20 deltakere
 •  ønsker å bruke deg selv i samspill med andre
 •  er dyktig på relasjonsbygging og veiledning

Arbeidsoppgaver:

 • Vil være knyttet til tjenester mot rehabiliteringstilbud i Helse Sør-Øst.
 • Foredrag og øvelser innen aktuelle temaer som f.eks. balanse, avspenning, stressmestring og kroppslige funksjoner knyttet til hørselsutfordringen.
 • Primærkontaktfunksjon og noe gruppelederansvar.
 • Individuelle timer med fysioterapi
 • Ta initiativ og samarbeide med øvrig hjelpeapparat

Vi tilbyr:

 • Utviklende og selvstendige oppgaver i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.
 • Relevant opplæring i forhold til hørselsproblematikk
 • Lønn i henhold til Virke; Landsoverenskomst for utdanning
 • Pensjon i Statens Pensjonskasse

Vil du vite mer eller har spørsmål til stillingen, vennligst kontakt daglig leder Inge Bossen Thorsen, tlf 982 95 612/Teamleder Anne Jorun Lundstein, tlf 410 20 143.

Søknad med CV og referanser sendes på e-post til briskeby@hlfbriskeby.no

Søknadsfrist: 28. august.

Ønsket oppstart: I løpet av oktober etter nærmere avtale. 

Hjemmeside:

https://hlfbriskeby.no