Stillingsinformasjon

Annonsør: Flesberg kommune

Søknadsfrist: 30.06 2018

Flesberg_kommune_ny

Fysioterapeut

Flesberg kommune med ca. 2500 innbyggere ligger lengst syd i Numedal, med kort vei til Kongsberg og ca. 10 mil fra Oslo. Kommunen har godt utbygget skole- og barnehagetilbud, aktivt foreningsliv og lett tilgang til flotte friluftsområder.

Fysioterapeut

Flesberg kommune har ledig 50 % avtalehjemmel for fysioterapeut fra 01.01.2019. Søknadsfristen er 30. juni.

Søknad
Søkerne bes benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Bestemmelsene i rammeavtale mellom KS og NFF legges til grunn, herunder at fysioterapeuten er selvstendig næringsdrivende og at mønsteravtale vil bli benyttet.

Praksisen skal drives i henhold til Helse - og omsorgstjenesteloven, annen relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Kommunen kan stille krav om at inntil 1/5 av avtalt hjemmel skal rettes mot brukere med særskilte behov.

Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313. Avtalehjemmelen kan ikke kombineres med kommunal stilling med fastlønnstilskudd.

Krav til utdannelse:
Norsk offentlig godkjent fysioterapeut

Krav til erfaring:

 • Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi.
 • Erfaring fra og interesse for idrettsskader.
 • Erfaring fra og interesse for behandling av barn i skole og barnehage.
 • Erfaring fra og interesse for gruppebehandling.
 • Erfaring fra og interesse for behandling av mennesker med psykiske utfordringer.
 • Erfaring fra å drive med driftstilskudd.

Andre ønskede kvalifikasjoner

 • Søker skal være fleksibel.
 • Ha meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ha interesse for og evne til samarbeid på tvers av fag og forvaltningsnivå
 • Ha interesse for og evne til å drive utviklingsarbeid, være engasjert og opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • Evne til å drive privat solopraksis, dvs. må være selvstendig og kunne organisere egen drift.
 • Ønske og interesse for å etablere et treningsinstitutt i samarbeid med kolleger.

Andre krav:

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Beherske data.
 • Politiattest.

Personlige egenskaper og egnethet vil bli særskilt vektlagt.

Driftstilskuddet er p.t kr. 421.020 i 100 % hjemmel.

Har du spørsmål, ta kontakt med helse- og omsorgssjef Helen C. Cuenoud,
tlf. 409 16 739.

Hjemmeside:

http://www.flesberg.kommune.no