Stillingsinformasjon

Annonsør: Elverum kommune

Søknadsfrist: 05.07 2018

Elverum

Ledig hjemmel for fysioterapeut 75% driftstilskudd

Arbeidssted: fysio3
Søknadsfrist: 5.7.2018
Stilling ledig fra og med: 1.11.2018

Det er en75 % fysioterapihjemmel ledig ved fysio3 i sentrum av Elverum, eventuelt 50 % (se nedenfor). Instituttet har åtte fysioterapeuter, og er veletablert fra 2014 i sin nåværende drift, med fysioterapi og stort treningssenter.  Stillingen er ledig 1.11.2018.

Om Elverum kommune
Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er vertskap for Høgskolen i Hedmark, Sykehuset Innlandet, Forsvaret, Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum og et variert handels- og næringsliv. Vi er en attraktiv kommune der du kan bo på landet eller i byen – vi har gode oppvekstforhold, et rikt kulturliv og et mangfoldig idretts- og friluftsliv.

Dine arbeidsoppgaver:

 • allmenn fysioterapi
 • Bidra til å utvikle gode fysioterapitjenester for innbyggerne i Elverum kommune i samsvar med kommunens nåværende og fremtidige behov. 

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • Det er ønskelig med erfaring fra privat praksis
 • Det er ønskelig med erfaring med ulike pasientgrupper og diagnoser
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet som fysioterapeut og kollega på instituttet
 • grunnleggende kunnskaper om norsk helselovgivning
 • beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Annet:

 • Betingelser for kjøp av praksis avtales nærmere i tråd med gjeldende avtaleverk.
 • Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.
 • Det forutsettes at du inngår en kollegial samarbeidsavtale med de andre fysioterapeutene på senteret, og at det oppnås en enighet om betingelser.
 • Hvis en fysioterapeut på instituttet med lavere driftshjemmel søker og får tildelt hjemmelen, blir det ledig en 50 % hjemmel samme sted. Skriv i søknaden om du eventuelt også er interessert i denne hjemmelen. 
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Politiattest skal ikke legges ved søknaden men vil eventuelt bli etterspurt før tiltredelse.

Søknadsprosess:

 • Søknaden sendes elektronisk via Elverum kommunes nettsider.
 • Vennligst oppgi e-postadresse og telefonnummer i søknaden.
 • Oppgi to referanser av nyere dato og HPR-nummer i søknaden.
 • Kopi av attester og vitnemål bringes med til eventuelt jobbintervju.

Om fysio3

fysio3 ligger i sentrum av byen. Det er et moderne fysioterapi- og treningssenter i nye  lokaler, med store behandlingsrom, og en omfattende utstyrspark i treningssenteret. Journalsystemet som brukes er ProMed, og kontoret er tilknyttet Norsk Helsenett. Hjemmeside: http://www.fysio3.no/

Hele fysioterapi og treningssenteret er drevet som et AS, men hver enkelt fysioterapeut driver hvert sitt enkeltmannsforetak. Detaljer rundt økonomi blir gitt av dagens hjemmelsinnehaver.

Har du noen spørsmål? 
Kontakt innehaver av hjemmelen: Silje Haugseth Øien, tlf 95 78 10 17.
For spørsmål om samarbeidet med kommunen kontakt enhetsleder for kommunehelsetjenesten, kommuneoverlegeJon Iver Fougner
Telefon: 902 19 873 / jon.iver.fougner@elverum.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.elverum.kommune.no