Stillingsinformasjon

Annonsør: Elverum kommune

Søknadsfrist: 01.04 2018

Elverum

Ledig hjemmel for fysioterapeut 100 % driftstilskudd

Arbeidssted: fysio3

Søknadsfrist: 1. april 2018

Stilling ledig fra og med: 1. september 2018

Det er en 100 % fysioterapihjemmel ledig ved fysio3 i sentrum av Elverum. Instituttet har åtte fysioterapeuter, og er veletablert fra 2014 i sin nåværende drift, med fysioterapi og stort treningssenter. Avtroppende fysioterapeut er medeier. Stillingen er ledig rundt 1. september 2018 eller avtales nærmere.

Om Elverum kommune:
Elverum er en bykommune i Hedmark med omtrent 21 000 innbyggere. Vi er regionsenteret i Sør-Østerdal, og opplever vekst og utvikling. Vi er vertskap for Høgskolen i Hedmark, Sykehuset Innlandet, Forsvaret, Glomdalsmuseet og Norsk Skogmuseum og et variert handels- og næringsliv. Vi er en attraktiv kommune der du kan bo på landet eller i byen – vi har gode oppvekstforhold, et rikt kulturliv og et mangfoldig idretts- og friluftsliv.

Dine arbeidsoppgaver:

 • 50% allmenn fysioterapi
 • 50% fysikalsk lymfødembehandling, inkludert måltaking og tilpassing av  kompresjonsstrømper/plagg, du vil være en av to fysioterapeuter i kommunen med denne kompetansen.

Kvalifikasjoner:

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Dersom du ikke innehar denne kompetansen, må du være villig til å utdanne deg innen fagfeltet og i samarbeid med kommunen sette opp en gjennomføringsplan for dette.
 • Det er et ønske at man har kompetanse i onkologisk fysioterapi
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • personlig egnethet som fysioterapeut og kollega på instituttet
 • grunnleggende kunnskaper om norsk helselovgivning
 • beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Annet:

 • Betingelser for kjøp av praksis avtales nærmere i tråd med gjeldende avtaleverk.
 • Avtalehjemmelen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.
 • Det forutsettes at du inngår en kollegial samarbeidsavtale med de andre fysioterapeutene på senteret, og at det oppnås en enighet om betingelser.
 • Tiltredende fysioterapeut vil kunne bli medeier hvis ønskelig.
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest. Politiattest skal ikke legges ved søknaden men vil eventuelt bli etterspurt før tiltredelse

Søknadsprosess:

 • Søknaden sendes elektronisk via Elverum kommunes nettsider.
 • Vennligst oppgi e-postadresse og telefonnummer i søknaden.
 • Oppgi to referanser av nyere dato og HPR-nummer i søknaden.
 • Kopi av attester og vitnemål bringes med til eventuelt jobbintervju.
 • Vi har satt av mandag 16. april til jobbintervjuer.

Om fysio3

fysio3 ligger i sentrum av byen. Det er et moderne fysioterapi- og treningssenter i nye flotte lokaler, med store behandlingsrom, og en omfattende utstyrspark av høy kvalitet i treningssenteret. Journalsystemet som brukes er ProMed, og kontoret er tilknyttet Norsk Helsenett.

Hjemmeside: http://www.fysio3.no/

Hele fysioterapi og treningssenteret er drevet som et AS, men hver enkelt fysioterapeut driver hvert sitt enkeltmannsforetak. Detaljer rundt økonomi blir gitt av dagens hjemmelsinnehaver.

Har du noen spørsmål?
Kontakt innehaver av hjemmelen: Ragnhild Skard, telefon: 480 04 940/483 23 758  / raskard@online.no
For spørsmål om samarbeidet med kommunen kontakt enhetsleder for kommunehelsetjenesten, kommuneoverlege Jon Iver Fougner
Telefon: 902 19 873 / jon.iver.fougner@elverum.kommune.no

Hjemmeside:

http://www.elverum.kommune.no