Stillingsinformasjon

Annonsør: Tromsø kommune

Søknadsfrist: 04.07 2017

Fysioterapeut

Bli en del av vårt team, vi fortsetter å bygge opp den nye korttidsavdelingen på Mellomveien

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune med rundt 75 000 innbyggere. Den ligger i naturskjønne omgivelser og har en strategisk plass i nordområdene. Byen har universitet, universitetssykehus, godt flyrutetilbud, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har omtrent 6.900 ansatte, fordelt på 85 enheter og tjenester.  

Korttidsavdelingen Mellomveien åpnet april 2016. Som navnet tilsier, ligger avdelingen geografisk på Mellomveien, sør på Tromsøya, men er administrativt underlagt Mortensnes sykehjem. Korttidsavdelingen Mellomveien har 24 plasser, og et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, fysioterapeut og egen lege i tillegg til sykepleiere, hjelpepleiere/fagarbeidere og assistenter. 

Tromsø kommune har åpnet en ny korttidsavdeling i Mellomveien 100. Vi har pusset opp det gamle Vanførehjemmet som ligger idyllisk til sør på Tromsøya, og vi jobber med å fylle huset med kompetanse, fag, arbeidsglede og liv og røre. Vi har allerede på plass et tverrfaglig team med sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeut, og sykehjemslege, men mangler nå fysioterapeut. Kanskje er du den vi mangler i teamet vårt? 

Korttidsavdelingen har 26 sengeplasser. Avdelingens fokus er kartlegging av pasienters funksjonsnivå, rehabilitering og tilrettelegging for at pasienten så snart som mulig kommer til riktigst mulig omsorgsnivå etter oppholdet. Vår fysioterapeut har en sentral rolle i dette arbeidet.Korttidsavdelingen Mellomveien er en avdeling som bidrar til godt samarbeid mellom UNN og øvrige tjenester i Tromsø kommune. Vi etterstreber kompetanseutvikling, samarbeid og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver
 • Planlegge og iverksette mål og tiltak med pasienter.
 • Individuell trening og gruppetrening.
 • Samarbeid med ergoterapeut omkring behov for og tilpasning av hjelpemidler.
 • Hjemmebesøk og tilrettelegging av hjemmesituasjon.
 • Undervise, veilede og informere ansatte, pasienter og pårørende.
 • Delta i tverrfaglig team internt og samarbeid tverrfaglig eksternt.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
 • For søkere som ikke har norsk som morsmål, kreves norskkunnskaper tilsvarende nivå C1. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.
 • Ved tilsetting vil relevant erfaring og personlig egnethet vektlegges.
Utdanningsretning
 • Medisin / Helse / Sosialfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper

Du har ambisjoner om å bidra til videreutvikling av korttidsavdelingen.

 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe tverrfaglig i team.
 • Du liker å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Du er åpen, omgjengelig og kommer over ens med ulike personligheter.
 • Du er komfortabel med å ta selvstendige, faglige avgjørelser.
 • Du er imøtekommende, fleksibel og har evnen til å tilpasse deg endringer.
Vi tilbyr
 • Lønn i hht tariff
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende arbeidsplass i et hektisk, men trivelig miljø.
Annet
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Ved tilsetting må gyldig politiattest ihht helse- og omsorgstjenesteloven §5-4 fremlegges før tiltredelse.
 • Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. 
Kontaktinfo
 • Ailin Steffensen, avdelingsleder, tlf. 48 09 29 14.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Søk på stillingen her!

Ref. nr.: 3484521434

Hjemmeside:

http://www.tromso.kommune.no