Stillingsinformasjon

Annonsør: Sortland kommune

Søknadsfrist: 03.09 2017

Sortland_kommune

Ledig driftstilskudd for fysioterapeut

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.
Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. 

Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no

Sortland kommune har ledig avtale om driftstilskudd for fysioterapeut. Avtalen er en del av en selskapsavtale knyttet til Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS og er ledig fra dd. Driftstilskuddet er i dag på 91% og vil sannsynligvis økes til 100% fra 2018.

Sortland Fysioterapi og Manuell Terapi AS er et institutt med 1 manuellterapeut og 4 fysioterapeuter der alle er eiere. I tillegg er det ansatt sekretær. Instituttet tilbyr manuellterapi, barnefysioterapi, onkologi-/ lymfødembehandling, idrettsskadebehandling, ortopedi og medisinsk rehabilitering. Instituttet har en godt utstyrt treningssal og 6 separate kontor/behandlingsrom. Instituttet er tilknyttet Helsenett med elektronisk samhandling. Instituttet har god pasienttilgang.

Kvalifikasjonskrav:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
  • Helst erfaring og /eller videreutdanning innen nevrologi eller psykomotorisk fysioterapi 
  • Solid kompetanse og erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging innen et bredt spekter av pasientgrupper som henvises til instituttet 
  • Erfaring fra arbeid i privat praksis 
  • Førerkort klasse B 
  • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig 
  • Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd 

Personlige egenskaper og arbeidsoppgaver:

Det søkes etter fysioterapeut som ønsker å utvikle gode fysioterapitjenester i tråd med kommunens framtidige behov. Jevnlig faglig oppdatering forutsettes. Godt samarbeid og kommunikasjon ift kolleger og øvrig helsetilbud er viktig. Profesjonell, men relasjonsskapende i forholdet pasient/terapeut. Fysioterapeuten må delta på tverrfaglige samarbeidsmøter og delta på utarbeidelse av individuell plan ved behov. 

Andre opplysninger:

Tildeling av avtalehjemmel og overdragelse av fysioterapivirksomhet gjøres etter ASA 4313. Praksisen skal drives i hht lov om helsetjenester i kommunene og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som framgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder.
Menn oppfordres til å søke.

Søknad sendes:

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Attester og vitnemål må medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Søknadsfrist: 03.09.17.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen.