Stillingsinformasjon

Annonsør: Sør-Varanger kommune

Søknadsfrist: 05.06 2017

Sor_varanger_logo

Fysioterapeut 100% avtalehjemmel

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Fysioterapeut - Myra fysioterapi og psykomotorisk senter

Det er ledig nyopprettet 100 % avtalehjemmel som fysioterapeut med driftstilskudd. Hjemmelen ønskes lokalisert ved Myra fysioterapi og psykomotorisk senter. Instituttet har fra før 1 fysioterapeut og 1 psykomotorisk fysioterapeut, begge innehar full driftsavtale med kommunen.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Utførelse av fysioterapivirksomhet med kompetanse på muskel/skjelett og livsbelastende plager samt opptrening etter skader og sykdom.
  • Drive fysioterapivirksomhet i henhold til avtaleverk, lover og forskrifter og som en del av Sør-Varanger kommunes samlede fysioterapitjenester.
  • Drive kunnskapsbasert fysioterapi.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut.
  • God medisinskfaglig innsikt og kompetanse.
  • Kompetanse i/interesse for muskel/skjelett og livsbelastende plager samt opptrening etter skader og sykdom.
  • Det blir vektlagt at søkeren tar aktivt del i faglig utvikling og legger vekt på faglig oppdatering.
  • Det ønskes fysioterapeut som kan bidra til utvikling av drift, fagområder og felleskapet i instituttet i et lengere perspektiv.
  • Det er ønskelig at en er åpen for å drive behandling i grupper. Kommunen disponerer egnede lokaler til formålet.

Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
Tildelingen skjer i henhold til ASA 4313.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelser skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakter

Trine Sæternes, E-post: trine@myrafysio.no Mobil 41 45 49 90.

Anita Kurthi, Enhetsleder Koordinering- og tildelingskontoret, E-post: Anita.Kurthi@sor-varanger.kommune.no, Mobil: 917 57 214.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes å oppgi to referanser i søknaden.

Hjemmeside:

http://www.sor-varanger.kommune.no