Stillingsinformasjon

Annonsør: Rana kommune

Søknadsfrist: 12.11 2017

Rana_heading

Fysioterapeut i Helseparken (2017/396)

Helseparken er etablert som en driftsenhet tilknyttet Helse- og sosialavdelingen i Rana kommune, og er midlertidig stasjonert i 5. etasje i Helgelandssykehuset.

Helseparken består av 7 senger øremerket rehabilitering, 5 korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter som er ferdigbehandlet i sykehuset, 4 interkommunale øyeblikkelig hjelp døgnsenger, samt ei nyoppstartet øyeblikkelig døgn hjelp seng innenfor rus og psykiatri fra 01.01.2017.

Personalet i Helseparken består av et tverrfaglig team av fysioterapeuter, ergoterapeut, lege, sykepleiere og helsefagarbeidere samt sykepleierstudenter/helsefagarbeidere i helgestillinger.

Vi har ledig:

• 100 % fast stilling som fysioterapeut i Helseparken.

Stillingen er ledig fra desember 2017.

Kvalifikasjonskrav:

 • Autorisert fysioterapeut
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Beherske norsk språk skriftlig og muntlig
 • Gyldig politiattest

I tillegg ønsker vi en person med erfaring fra eller interesse for:

 • Geriatrisk rehabilitering
 • Vurdering og behandling av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid

Egenskaper som vektlegges:

 • Evne til å jobbe systematisk, selvstendig og målrettet
 • Like å jobbe tverrfaglig i tett samarbeid med andre instanser
 • Utviklings -og løsningsorientert
 • Ha interesse og evne til å gå inn i oppgaver styrt av pasientens behov, selv om oppgavene tradisjonelt ikke er definert innenfor eget fagområde.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • Flott natur og fantastiske omgivelser
 • Hjelp til å skaffe bolig/leilighet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju. Autorisasjon, dokumentasjon på utdanning, relevante attester og kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov, avtaleverk, utdanning, ansiennitet og intern lønnsstruktur.

Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til Astrid Skjevling, leder ved Helseparken, telefon 75 14 60 32 / 480 27 260, epost: astrid.skjevling@rana.kommune.no.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se her.

Søknadsfrist: 12. november 2017.