Stillingsinformasjon

Annonsør: Lenvik kommune

Søknadsfrist: 25.06 2017

Ledig 100% driftsavtale som fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi

Lenvik er Troms fylkes tredje største kommune og i stadig utvikling. Lenvik kommune kan skilte både med et sterkt og mangfoldig næringsliv, samfunnsliv og kulturliv og like mangfoldig og vakker natur med opplevelsers muligheter i kø. Finnsnes er Barnebyen og har som mål å framstå med en klar og gjennomgripende oppvekstprofil. Kommunesentret i Lenvik er også regionsenter med en rekke servicefunksjoner og helsehjepstilbud for regionen Midt-Troms. Som handelsby er Finnsnes på topp i Troms. Fra Finnsnes er det en drøy times båttur til Tromsø og 45 minutters kjøretur til Bardufoss lufthamn. Fra fastlandet er det bruforbindelse til den delen av kommunen som ligger på vakre Senja. Innbyggertallet i Lenvik er på rundt 11.500. Rundt 6.000 bor i byområde Finnsnes.

Lenvik kommunene har 9 privatpraktiserende fysioterapihjemler, 4 årsverk fastlønnshjemler og 0,5 årsverk ergoterapi. To av driftstilskuddene er tilknyttet drift av terapibad, og tre hjemler som spesialister i henholdsvis psykomotorisk fysioterapi, nevrologi  og manuellterapi.

Målsetning er å gi befolkningen i kommunen stabile og gode helse og rehabiliteringstjenester. 

Lenvik kommune har ledig 100 % driftsavtale som fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi ved Institutt for manuellterapi, Silsand

Det søkes etter:

Fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi. Det åpnes for at fysioterapeut uten videreutdanning kan søke og tildeles driftstilskuddet dersom det ikke lykkes å rekruttere manuellterapeut.

Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut med videreutdanning i manuellterapi
  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut uten videreutdanning kan søke.
  • Data kompetanse
  • Gode skriftlig og norske språkferdigheter

Vi vektlegger:

  • Gode samarbeids- og kommunikasjons evner
  • Interesse for rehabilitering, forebyggende helsearbeid, faglig og tverrfaglig utvikling
  • Erfaring og personlig egnethet

Avtalehjemmelen og tildelingsprosessen er regulert av de til enhver tid gjeldene lover, forskrifter og avtale verk (ASA 4313 og ASA 4303)

Fratredende manuellterapeut krever vederlag for verdien av praksis, inventar og utstyr jmf ASA 4313 punkt 7.1

Nærmere opplysning fås ved henvendelser til virksomhetsleder Evy Nordby, mobil 481 73 916, e-post: evy.nordby@lenvik.kommune.no 

Søknaden sendes elektronisk via JobbNorge.

Søknadsfrist: 25.06.2017.

Det bes om at to referanser oppgis ved søknaden.

Det kreves politiattest ved tildeling av driftstillskuddet

I henhold offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet. Søknadspapirer og vedlegg returneres kun på anmodning.

 

Hjemmeside:

http://www.lenvik.kommune.no