Stillingsinformasjon

Annonsør: Hattfjelldal kommune

Søknadsfrist: 22.10 2017

Hattfjelldal_logo

Fysioterapeut 50 % driftstilskudd

Den karakteristiske fjelltoppen Hatten, som troner over det vakre landskapet øst for kommunesentret, har gitt kommunen sitt navn. Kommunen er vidstrakt og har naturskjønne omgivelser, som blandt annet omfatter en del av Børgefjell nasjonalpark, og Norges nest største innsjø Røssvatnet. Den varierte naturen gir, hele året igjennom, rike muligheter for friluftsliv, jakt og fiske. Det er en times biltur til Mosjøen, med flyplass og sykehus, hvor en ca. halvveis passerer nærmeste jernbanestasjon på Trofors. Det er kort vei over til alpinanlegg i Sverige. Hattfjelldal kommune har 1471 innbyggere, og har et rikt kultur- og foreningsliv. Kommunen har et høyt servicenivå med gode skole- og barnehagetilbud og kan tilby trygge og gode oppvekstvilkår. Hattfjelldal kommune er under utvikling, og den siste tiden har det vært stor aktivitet i forbindelse med ombygging og renovering av sykehjem, svømmebasseng, sentralskole, ny barnehageavdeling samt ny flerbrukshall.

FYSIOTERAPEUT - 50 % fast driftstilskudd

Det er ledig for snarlig tiltredelse 50 % fast driftstilskudd for privat fysioterapivirksomhet i Hattfjelldal kommune. Ny innehaver må etablere driften i kommunens lokaler. Hattfjelldal fysioterapi består av kontorfellesskap med to fysioterapeuter. Det er gjort omfattende investeringer i nytt trenings- og rehabiliteringsutstyr og det planlegges oppussing av lokalene for praksisen. Fysioterapeuten rapporterer direkte til leder for enhet for helsetjenester.

Krav:

 • Fysioterapeut med autorisasjon etter helsepersonelloven
 • Bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, tilsvarende minimum norskprøve B2
 • Fysioterapeuten skal utøve sin virksomhet i nært samarbeide med øvrige fysioterapeuter ved instituttet og i kommunen hva gjelder målgruppe, behandlingstilbud og ventelister
 • Praksis skal drives i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313, slik den til enhver tid lyder
 • Tildeling av avtalehjemmel vil skje på de vilkår som fremgår av ASA 4313
 • Innehaver av driftstilskuddet må påregne fysioterapioppgaver innen institusjon

Ønsker:

 • Det er ønskelig med kompetanse innen nevrologiske sykdommer og lymfedrenasjebehandling
 • Evne til og erfaring fra fysioterapi ved privat institutt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er fleksibel og har evne til å arbeide selvstendig
 • Kontinuitet i driftstilskuddet
 • Førerkort i klasse B
 • Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på personlig egnethet og faglige kvalifikasjoner

Vi tilbyr:

 • 50 % driftstilskudd
 • Godt arbeidsmiljø og utfordrende oppgaver
 • Godt fagmiljø
 • Pasienttilgangen er stor og vi har et godt samarbeid med kommunens legesenter som er lokalisert i samme bygg.

Den som tilsettes i hjemmelen plikter iht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 til å levere politiattestved ansettelse. Denne skal ikke følge med søknaden.  

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Kommunen kan være behjelpelig med å finne bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for enhet for helsetjenester, Britt Blaunfeldt Petersen tlf. 75 18 48 70, e-post britt.blaunfeldt.petersen@hattfjelldal.kommune.no eller helse- og omsorgsleder Elisabeth Bogfjellmo tlf 75 18 48 00, e-post elisabeth.bogfjellmo@hattfjelldal.kommune.no

Søknadsfrist: 22.10.17.

Aktuelle søkere søker elektronisk eller evt sende søknad med CV til: Hattfjelldal kommune, O. T. Olsens vei 3 a, 8690 Hattfjelldal.