Stillingsinformasjon

Annonsør: Hammerfest kommune

Søknadsfrist: 21.10 2018

Hammerfest

Virksomhetsleder - Ergo- og fysioterapitjenesten

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

Denne gangen søker vi en engasjert og stolt medarbeider innenfor Sektor for helse og omsorg med arbeidssted Ergo- og fysioterapitjenesten.

Virksomhetsleder - Ergo- og fysioterapitjenesten 

Ergo- og fysioterapitjenesten jobber for å fremme aktivitet og god helse, mestring og selvhjulpenhet i det daglige, og forebygge og rehabilitere ved sykdom og skade. Hverdagsmestring, Friskliv og mestring er underlagt Ergo- og fysioterapitjenesten. Vi er 17 ansatte og søker nå en ny virksomhetsleder. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og et bra lederopplæringsprogram.

Arbeidsoppgaver:
Virksomhetsleder har faglig ansvar, personalansvar, oppfølging av budsjett, rapportering, følge opp driftstilskudd for 5 privapraktiserende fysioterapeuter og er deltaker i folkehelsegruppen. Virksomhetsleder skal lede, organisere og koordinere aktiviteten i Ergo- og fysioterapitjenesten, og skal levere et klart sett med tjenester innen for gitte rammer. Virksomhetsleder har personalansvar og oppfølging av budsjett, samt rapporteringer. Virksomhetsleder skal være med på å utvikle virksomheten og helse og omsorgstjenestene i Hammerfest kommune. 

Stillingsstørrelse:
Fast 100 % stilling

Kvalifikasjonskrav:
Utdannelse:
Fysioterapeut- eller ergoterapeututdannelse og norsk autorisasjon
Krav til gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig. 

Personlige egenskaper:
Du må være løsningorientert, ha gode evner til tverrfaglig samarbeid. Du må ha evne til å engasjere dine medarbeidere og vise initiativ

Ferdigheter:
Det er ønskelig med ledelseerfaring
Det er ønskelig med erfaring fra tverrfaglig samarbeid og rehabilitering 

Stillingsspesifikke krav:
Det stilles krav til politiattest og krav om egenerklæring vedrørende tuberkulose, henholdsvis hjemlet i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og hjemlet i  Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

Vi tilbyr blant annet:
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Eget introduksjonsprogram for nyansatte
Lønn etter avtaleverk, tilsettingen skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer 

Spesielle rekrutteringstiltak for stillingen:
10 dager fri med lønn i året som kompensasjon for møtevirksomhet/annen særlig belastning.

Generelt:
I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Innbyggere i Finnmark tilbys nedskriving av studielån, sjekk tiltakssonen. Opplysninger om Hammerfest finner du blant annet her Hammerfestby. Nærmere opplysning om stillingen får du ved å henvende deg til kommunalsjef Stina Løkke, mobil 913 70 515, eller stina.lokke@hammerfest.kommune.no

Søknad sendes elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden.

Jobbnorge-ID: 158313

Hjemmeside:

http://www.hammerfest.kommune.no