Stillingsinformasjon

Annonsør: Brønnøy kommune

Søknadsfrist: 01.05 2017

Bronnoy_kommune

60% driftshjemmel ledig i Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

Driftsavtalen er individuell, men tilknyttet en gruppepraksis ved instituttet Salhus Helsehus. Instituttet flyttet inn i nye lokaler høsten 2013, og gruppepraksisen består i tillegg av to fysioterapeuter og en manuellterapeut med kommunal driftsavtale. Instituttet har god pasienttilgang og varierte oppgaver innen allmenfysioterapi. Lokalene består av åtte behandlingsrom, godt utstyrt treningssal og fellesarealer med blant annet bemannet resepsjon. Salhus helsehus består i tillegg til fysioterapiinstituttet av et moderne treningssenter, drevet av de to gjenværende fysioterapeutene.

Tildeling av driftshjemmelen, og overdragelse av praksisen vil skje i tråd med ASA 4313. Praksisen skal drives etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, ASA4313 og kommunens planverk for helsetjenester. Inntil 1/5 av hjemmelen kan bli knyttet opp mot rekvisisjonsbasert arbeid rettet mot prioriterte pasienter.

Arbeidsoppgaver:

 • Allmennfysioterapi etter pasientprioritering avtalt i kommunens samarbeidsutvalg for fysioterapitjenesten.
 • Undersøkelse og behandling til individuelle polikliniske pasienter ved instituttet, samt ved behov i pasientens hjem
 • Gruppebasert fysioterapi

Formelle krav til søker:

 • Norsk offentlig autorisasjon som fysioterapeut
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort og tilgang på egen bil er nødvendig da arbeidsoppgavene kan inkludere fysioterapi i pasientens hjem
 • Kjennskap til avtaleverk som regulerer fysioterapi i privat praksis

Vi søker en fysioterapeut som:

 • Har bred arbeidserfaring
 • Er faglig godt oppdatert og utøver kunnskapsbasert fysioterapi
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det forventes at fysioterapeuten samarbeider tverrfaglig med andre kommunale tjenester
 • Er fleksibel, løsningsorientert og initiativrik
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved instituttet
 • Ønsker å bidra til utvikling av kommunens fysioterapitjeneste

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tildeling 

Søknadsfrist: 01.05.2017

Søknader merkes «Driftshjemmel fysioterapi» og sendes til Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund.

Spørsmål angående stillingen kan rettes til:

 • Tove Karin Solli, Helsesjef -  Tlf 75 01 26 02.
 • Hanne Solberg, Fagleder fysioterapi – Tlf 75 01 29 53.

Hjemmeside:

http://www.bronnoy.kommune.no