Stillingsinformasjon

Annonsør: Bodø kommune

Søknadsfrist: 03.03 2017

Bodo_kommune

50 % avtalehjemmel for fysioterapeut

Bodø kommune har fra 01.05.17 ledig en nyopprettet 50 % (18 timer/uke) avtalehjemmel for fysioterapeut. Kommunen har et stort behov for å ivareta gruppebasert behandlingstilbud i terapibasseng, og avtalehjemmelen øremerkes dette behandlingstilbudet i tillegg til det ordinære behandlingstilbudet.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter en faglig engasjert og selvstendig medarbeider med bred faglig kompetanse innen allmenn fysioterapi og rehabilitering til ulike diagnosegrupper. Det kreves offentlig autorisasjon som fysioterapeut. Ved tildeling vil det bli lagt vekt på faglig kompetanse, klinisk erfaring, personlig egnethet, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til å drive privat praksis. Erfaring fra drift av treningsgrupper i basseng, vektlegges.

Vilkår for hjemmelen er at det tilbys gruppebaserte behandlingstilbud i terapibasseng etter dagens omfang.

Fysioterapeut som tildeles avtalehjemmelen må være tilknyttet, eller ha intensjon om å være tilknyttet, gruppepraksis. Bassengtilbudet må være sentrumsnært.

Fysioterapeut skal drifte sin praksis i henhold til kommunehelsetjenesteloven, den til enhver tid gjeldende ASA 4313, samt kommunens helse og omsorgsplan. I tråd med helsepersonelloven, vil det bli krevd politiattest av den som tildeles hjemmelen.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn på intervju. Tildeling av avtalehjemmel skjer iht. ASA 4313.

Søknad og CV, samt evt. spørsmål sendes til:

Erna Wangsvik, avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten, 75 55 43 31 - erna.wangsvik@bodo.kommune.no

Søknadsfrist: 03.03.2017.

Hjemmeside:

http://www.bodo.kommune.no