Stillingsinformasjon

Annonsør: Andøy kommune

Søknadsfrist: 15.02 2018

Andoy_logo

Avtalehjemmel fysioterapeut Vesterålen idrettsklinikk - Sak 17/1160

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke.
Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6.
Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Avtalehjemmel fysioterapeut Vesterålen idrettsklinikk -  Sak  17/1160

Det er ledig fast avtalehjemmel fysioterapeut 100 % (36 timer per uke) ved Vesterålen Idrettsklinikk på Andenes fra 01.01.18
Fysioterapitjenesten i Andøy består av 2 fastlønte stillinger samt turnusfysioterapeutstilling  i kommunal del, og 4 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale.

Plassering
Den ledige avtalehjemmelen er en av to hjemler som er lokalisert til Vesterålen Idrettsklinikk, Storgata 31, 8480 Andenes.

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen.
  • Bred klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi, undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og rehabilitering.
  • Opptatt av å holde seg faglig oppdatert.
  • Erfaring med behandlingsgrupper.
  • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i tverrfaglig team.
  • Interesse for å bidra til langsiktig utvikling av fysioterapitjeneste i tråd med øvrig   fysioterapi og helsetjenestetilbud i kommunen.
  • Erfaring med pasienter med særskilte behov kan være en fordel.
  • Erfaring med å utøve fysioterapi i avtalehjemmel er en fordel.
  • Førerkort kl B

Ved tildeling av driftshjemmelen skal det legges vekt på den søkeren som etter en samlet vurdering er best faglig skikket. Det vurderes ut fra saklige kriterier som faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive privat praksis. Ved tildeling vil politiattest bli krevd fremlagt.

Annet
Avtalehjemmelen er regulert av den til enhver tid gjeldende ASA 4313(rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av kommunal helsetjeneste). Det forutsettes at man oppnår enighet om overdragelse med dagens innehaver av driftsavtale jf. ASA 4313, samt enighet med eier av Vesterålen Idrettsklinikk om bruk av merkevarenavnet og eksisterende behandlingsutstyr.
Det forutsettes at avtalehjemmelen har et åpent tilbud til hele befolkningen.
Kommunen forbeholder seg rett til å styre deler av driften inn mot prioriterte pasientgrupper i hht. ASA 4313.  Hjemmebehandlinger og Hverdagsrehabilitering vil være aktuelt.
Avtalefysioterapeut må være villig til å tilegne seg kompetanse i tråd med tjenestens behov og må forplikte seg til å tilegne seg lymfeødemkompetanse innen utgangen av 2018, dersom fysioterapeut ikke har denne kompetansen. Det skal ikke utføres alternativ behandling i avtalehjemmelen.

Søknad
For nærmere opplysninger kontakt:
Ledende fysioterapeut Beathe Andersen på tlf 922 12 452 eller beathe.andersen@andoy.kommune.no
Enhetsleder Helse- og familie Jørn Vollan på tlf 76 11 57 59 eller e-post jorn.vollan@andoy.kommune.no

Benytt vårt digitale søknadssenter https://e-skjema.no/andoy  Saksnr: 17/1160.

Kontakt vårt publikumssenter for informasjon og veiledning. Tlf: 76 11 50 00.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd.

SØKNADSFRIST: 15.02.2018.

Hjemmeside:

http://www.andoy.kommune.no