Stillingsinformasjon

Annonsør: Andøy kommune

Søknadsfrist: 06.06 2018

Andoy_logo

Avtalehjemmel fysioterapeut Andenes fysioterapi - saksnr. 18/500

Andøy kommune har ca 5000 innbyggere, og ligger lengst nord i Nordland fylke. Kommunen har gode kommunikasjoner med fleire daglige flyforbindelser, hurtigruteanløp og fergefri forbindelse med E6. Her er rike muligheter for kulturaktivitet og friluftsliv.

Ledig fast avtalehjemmel fysioterapeut 100 % (36 timer pr. uke) fra 01.09.18.

Fysioterapitjenesten i Andøy består av 2 fastlønte stillinger samt turnusfysioterapeutstilling  i kommunal del, og 4 privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale. 

Plassering

Den ledige avtalehjemmelen er lokalisert til Sjøgata 22, Andenes fysioterapi. 

Kvalifikasjoner

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen.
  • Bred klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi, undersøkelse, funksjonsvurdering, aktiv behandling og rehabilitering.
  • Opptatt av å holde seg faglig oppdatert.
  • Erfaring med behandlingsgrupper.
  • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i tverrfaglig team.
  • Interesse for å bidra til langsiktig utvikling av fysioterapitjeneste i tråd med øvrig fysioterapi og helsetjenestetilbud i kommunen.
  • Erfaring med pasienter med særskilte behov kan være en fordel.
  • Erfaring med å utøve fysioterapi i avtalehjemmel er en fordel.
  • Førerkort kl B

Ved tildeling av driftshjemmelen skal det legges vekt på den søkeren som etter en samlet vurdering er best faglig skikket. Det vurderes ut fra saklige kriterier som faglig kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive privat praksis. Ved tildeling vil politiattest bli krevd fremlagt.

Annet

Avtalehjemmelen er regulert av den til enhver tid gjeldende ASA 4313(rammeavtale mellom KS og NFF om drift av privat fysioterapivirksomhet som del av kommunal helsetjeneste). Det forutsettes at man oppnår enighet om overdragelse med dagens innehaver av driftsavtale jf. ASA 4313.

Kommunen forbeholder seg rett til å styre deler av driften inn mot prioriterte pasientgrupper i hht. ASA 4313 og fysioterapeut kan påberegne en del hjemmebehandling. Det forutsettes at avtalehjemmelen har et åpent tilbud til hele befolkningen.  

Avtalefysioterapeut må være villig til å tilegne seg kompetanse i tråd med tjenestens behov. Det skal ikke utføres alternativ behandling i avtalehjemmelen. 

Søknad

For nærmere opplysninger kontakt:

Ledende fysioterapeut Beathe Andersen på tlf 92212452 eller beathe.andersen@andoy.kommune.no

Enhetsleder Helse- og familie Jørn Vollan på tlf 76115759 eller e-post jorn.vollan@andoy.kommune.no

Benytt vårt digitale søknadssenterhttps://e-skjema.no/andoy   Saksnr 18/500.

I henhold til den nye offentlighetsloven vil søknader ikke unntas offentlighet med mindre det foreligger særlige tungtveiende grunner til dette.

SØKNADSFRIST: 06.06.2018.

Hjemmeside:

http://www.andoy.kommune.no