Stillingsinformasjon

Annonsør: Alstahaug kommune

Søknadsfrist: 04.02 2018

Kommunefysioterapeut

Alstahaug er en kommune med ca. 7350 innbyggere, sentralt beliggende på Helgelandskysten med Sandnessjøen som administrasjonssenter og baseby for oljenæringen på Nordlandssokkelen. Sandnessjøen er også regionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, hurtigruteanløp, fergeforbindelse til øyene i regionen og fastlandsforbindelse til E6.

Vi har ledig 100 % stilling som kommunefysioterapeut

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven ligger på arbeid ved Frisklivssentralen: helsesamtaler / lede treningsgrupper og frisklivskurs, men også andre fysioterapioppgaver vil inngå i oppgaveporteføljen. 

Det er per tiden 7 fysioterapistillinger på avdelingen, hvorav en turnuskandidat.

Krav til kompetanse:

  • Norsk autorisasjon som fysioterapeut
  • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
  • Grunnleggende digitalkunnskap
  • Gode samarbeidsevner
  • Førerkort klasse B

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Positiv holdning til tverrfaglig samarbeid og kunne jobbe selvstendig og strukturert
  • Erfaring med kommunalt arbeid
  • Erfaring med arbeid på Frisklivssentral
  • Erfaring med Motiverende Intervju
  • Grunnleggende god fysisk form 

Personlig egnethet tillegges stor vekt. Menn oppfordres til å søke.

Vi tilbyr:

En spennende jobb, hvor du kan være med å utvikle tilbudet på Frisklivssentralen. 

Frisklivssentralen er utviklingssentralen for helseregion Nord, og jobber i den forbindelse tett med Helsedirektoratet.  

Vi har et godt arbeidsmiljø, med muligheter for utvikling av kreative tanker og ideer. 

Lønn og tiltredelse etter avtale.

Flyttegodtgjørelse dekkes i.h.h. til gjeldende regulativ.

Andre opplysninger:

Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.

Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre:

Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: www.alstahaug.kommune.no under ledige stillinger.

Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.

Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

Søknadsfrist: 4.2.2018.

Kontaktperson:

Nicole Weling, tlf: 75 07 52 70, nicole.weling@alstahaug.kommune.no