Årsmøteseminar i Faggruppen for onkologi og lymfologi

PROGRAM:

Onsdag kveld 8/3-17:

18.00 -21.00  Det serveres pizza fra kl.17.30

Palliativt treff/omvisning på Hospice Lovisenberg, adresse Geitmyrsveien 45. Vi deler erfaringer og utfordringer fra ulike arbeidssteder rundt i landet.  

Påmelding skjer sammen med påmelding til årsmøteseminaret og koster kr 100 i tillegg.

 

Torsdag 9/3-17:

08.30 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.20 Åpning med kulturinnslag

09.20 - 10.00 «Fysisk trening under hormonbehandling for prostatakreft» - Lene Thorsen, master fra NIH, forsker OUS

10.00 - 10.25 «Assosiasjonen mellom fysisk aktivitetsnivå og bivirkninger etter prostatakreftbehandling” - Synne Kristin Hoffart Bøhn, fysioterapeut OUS

10.25 - 10.45 Pause, Utstillerne er klare for besøk J

10.45 -  11.25 «Høyintensitetstrening etter operasjon for lungekreft – Er det mulig, og hvilken effekt har det?”  Og «kort informasjon om Aktiv Instruktør utdanningen» – Elisabeth Edvardsen, fysiolog og forsker, OUS og NIH

11.25 - 12.00 «Trening for lungekreftpasienter på pusterommet på Ahus» - Renate Strand Sterud, spesialfysioterapeut A-hus og Aktiv Instruktør

12.00 - 12.45 «Mikrokirurgisk Lymfovenøs Bypass – Behandling ved Lymfødem» - Johan Sandberg, overlege ved plastikk kirurgisk avdeling, sykehuset i Telemark

12.45 - 13.00 Spørsmål til Johan Sandberg fra salen.

13.00 - 14.00 Lunsj

14.00 - 14.45 Gruppediskusjon med ulike temaer

14.45 - 15.40  «Hva kan dokumenteres, hva viser forskning og hva viser praksis? - Synspunkter på vedlikeholdsbehandling til lymfødempasienter.»

Paneldebatt med Dagmar Moseby, Inger Anne Nicolaisen, Helen Olsen og Renate Strand Sterud

15.40-15.45 kort informasjon om «Nasjonal veileder for fysioterapi til kreftpasienter»

15.45 - 16.15 Pause

16.15 - 17.45 Årsmøte

19.00 Festmiddag

Fredag 10/3-17:

09.00 - 09.00 God morgen 

09.00 - 09.45 «Fysisk aktivitet under cellegiftbehandling for brystkreft.» - Inger Thune, professor OUS (Ebba prosjekt - brystkreft forskning)

09.45 - 10.15 «Aktiv med kreft - Erfaring med treningsgrupper ute» - Lisbet Presthus, fysioterapeut, bydel Bjerke Oslo kommune

10.15 - 11.00 Pause - Utstillere er klare for besøk 

11.00 - 11.30 Informasjon fra leder Fred Hatlebrekke, NFF

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.30 Utstillerne har ordet: Medi Norway AS, AlfaCare AS og BSN medical AB 

13.30 -  13.45 Pause

13.45 - 14.15 «Behandling til sarcompasienter» - Merethe Lia Johansen, spesialist i onkologisk fysioterapi, OUS

14.15  - 14.50 «Sjukt sprekt» - informasjon fra leder av Ungkreft, Glenn Fletcher

14.50 - 15.20 « Livets maraton?» - Steinar Krey Voll, leder for ungdomsgruppa i kreftforeningen for 20 år siden og avtroppende FOL-leder

15.20 - 15.30 - Evaluering og avslutning 

Påmelding gjøres på:

http://www.deltager.no/arsmoteseminar_fol_2017_28112016 

Thon Hotel Opera Oslo: Ved bestilling av rom, oppgi referansenummer: 24274122.

Earlybird påmelding før 15 januar 2017:

Medlemmer FOL: 2.450 kr
Ikke medlemmer: 3.450 kr

Etter 15 januar 2017:

Medlemmer FOL: 3.200 kr
Ikke medlemmer FOL: 4.200 kr

Festmiddag: 600 kr

Palliativt treff: 100 kr

Velkommen!