Årsmøteseminar 2017 i Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi

Tema: Kropp og sjel - fullt og helt, ikke stykkevis og delt!

Vi har den siste tiden blitt kontaktet av flere av våre medlemmer som ønsker å melde seg på fagseminaret i mars 2017. Til tross for at det fremdeles gjenstår noe finpuss på program og planlegging, velger vi nå å åpne for dette. Dersom man melder seg på innen 10. desember, vil man få tilsendt faktura med betalingsfrist samme måned.

I det følgende har vi valgt å presentere noen smakebiter fra programmet. Fullstendig program vil bli publisert og sendt ut når alle forelesere har bekreftet og all informasjonen er på plass.

Seminaret starter onsdag 8. mars kl 10. med temaet ungdomshelse.

Hovedforeleser denne dagen er Anne Torhild Klomsten, Førsteamanuensis Pedagogisk psykologi, NTNU. Temaet for forelesningen er Normalisering av ungdommens utfordringer - Psykisk helse som fag i skolen. I tillegg blir det blant annet forelesninger om kroppsfokus og tverrfaglig helsefremmende satsning i videregående skole.

Torsdag 9 mars er vi stolte over å ha fått Magne Raundalen, spesialist i klinisk psykologi - barn, til å komme og snakke om traumatiserte barn og hvilke konsekvenser dette har. I tillegg vil smerte og smertehåndtering stå på programmet.

Fredag 10 mars avslutter vi med fokus på forskning og kunnskapsbasert praksis, samt at vi får presentert faktorer assosiert med grovmotorisk framgang hos barn med Cerebral Parese, og fysioterapi til barn født for tidlig. Dette komplementeres med brukerperspektivet med innlegg fra pasienter og pårørende. Dagen avsluttes kl 1500.

Ved spørsmål kan vi kontaktes på barneogungdom@fysio.no

Vi håper at vi ser dere alle i Trondheim i mars!

Priser:

Medlem i faggruppen: 3700 kr

Ikke medlem: 4200 kr

Student: 2000 kr

Enkeltdag: 1600 kr

Festmiddag: 475 kr

Link til påmelding:

http://www.trippus.net/buf2017/deltaker