Susan Hart og Marianne Bentzen

har utviklet 1- årig etterutdanning i Nevroaffektiv personlighetsutvikling og psykoterapi intervensjoner til nærmeste utviklingssone. 

Oppstart september 2018. 

For mer informasjon kontakt kursarrangør  Karen Margrethe Sæbø km@kamaklinikken.com, www.kamaklinikken.com