Martina-seminaret 2017

Velkommen til årets seminar!

I år fokuserer vi på hva, hvorfor og hvordan vi informerer/veileder pasientene våre.

Dato: 29. mai 2017

Tid: 8.15 – 15.30 på «Bærum Sykehus» i Auditoriet

PROGRAM

07.45–08.15 Registrering

08.15–08.30 Velkommen!

08.30–09.00 Pasientopplæring og skuldersmerter v/spesialfysioterapeut Benjamin Haldorsen

09.00–09.45 Kompetanseutvikling i pasientopplæring v/førsteamanuensis Margrét Hrönn Svavarsdóttir NTNU Gjøvik, Institutt for helsevitenskap og Universitetet Akureyri, Island

09.45–10.00 Spørsmål/diskusjon

10.00–10.15 Pause

10.15–10.45 Hoftekasuistikk med vektlegging på formidling v/spesialfysioterapeut Linn Haugland

10.45–11.15 Fatigue/aktivitetsregulering v/ergoterapeutspesialist Toril Hennig

11.15–11.45 Spørsmål/diskusjon

11.45–12.30 LUNSJ

12.30–13.15 Samhandling og formidling til pasienter med innvandrerbakgrunn: Et arabisk-norsk møte v/spesialfysioterapeut Anne Løtveit

13.15–13.30 Spørsmål og diskusjon

13.30–15.15 Nytt fra Martina:

  • Behandling av Dupuytrens kontraktur v/ortoped Øyvind Hagen
  • Behandling av degenerative meniskrupturer; Treningsterapi eller artroskopi? v/ortoped Nina Kise
  • Reparasjon av traumatiske seneskader i skulderen. En placebo kontrollert multisenter studie.   v/ortoped Stefan Moosmayer
  • Spinal stenose og balanse v/spesialfysioterapeut Elisabeth Thornes

15.15–15.30 Avslutning og tips til neste års program                                                                            

VEL HJEM!

Forbehold om enkle endringer i programmet.

Informasjon og bindende påmelding https://egencia.qondor.com/MartinaSeminar2017