Kurs i lymfødembehandling

Kursdatoer: uke 46 og 47-2018, uke 4 og 5-2019.

Påmeldingsfrist:15.09.2018.

www.lymfologi.no