Abonnement

Fysioterapeuten kommer ut med 11 utgaver per år.

Priser 2013:

Norge: 1.100 kroner

Utland: 1.150 kroner

Offentlige institusjoner: 950 kroner

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Abonnementet løper til det blir sagt opp skriftlig.

Bestilling sendes til: NFFs medlemskontor