Abonnement

Fysioterapeuten kommer ut med 10 numre, åtte på papir og to heldigitale utgivelser (nr. 2 og nr. 7), med 48-60 sider hver gang.

Priser 2017:

Norge: 1.100 kroner

Utland: 1.150 kroner

Offentlige institusjoner: 950 kroner

For medlemmer av NFF inngår årsabonnement i medlemskontingenten. Abonnementet løper til det blir sagt opp skriftlig.

Bestilling sendes til nff@fysio.no