Kalender

Fysioterapiens dag

  • Sted: Hele landet

6. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse

11.-12. september

INKO-konferansen

Tema: Arbeidsinkludering og helse

18.-19. (+20.) september

Nasjonal konferanse om helsetjeneste til eldre

21.-22. september