Kalender

Fysioterapiens dag

  • Sted: Hele landet

6. nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse

11.-12. september

INKO-konferansen

18.-19. (+20.) september
Tema: Arbeidsinkludering og helse

Conference on Paediatric Acquired Brain Injury

20.-23. september
Tema: New Strategies to Improve Outcome and Quality of Life

Nasjonal konferanse om helsetjeneste til eldre

21.-22. september