Kalender

Fysioterapikongressen 2018

12.-14. februar

"Fremtidens fysioterapi - er du klar?

4. Nasjonale Konferanse om Hjertet og Hjernen

15.-16. februar.

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

6.-7. mars

Fagkongress 2018

12.-14. april