Kalender

Fagdag om barneleddgikt (JIA) for fysio- og ergoterapeuter

Ved spørsmål, kontakt: mroislan@ous-hf.no 

  • Arrangør: NAKBUR
  • Sted: Oslo

Tverrfaglig nettverksdag for alle som møter barn og unge med revmatiske sykdommer

Ved spørsmål, kontakt: mroislan@ous-hf.no

  • Arrangør: NAKBUR
  • Sted: Oslo

Tverrfaglig seminar: På strak arm - om sykdom og skade i arm og hånd

Kollegasamling for manuellterapeuter.

Neurorehabilitation - how plastic is the human brain? What promotes learning and cognitive function in rehabilitation?

Lungerehabiliteringskonferanse

30.-31. mars 2017

  • Arrangør: LHL og Forum for lungerehabilitering
  • Sted: Gardermoen

Trinn 1 Basiskurs i Utviklende bevegelse (Sherborne Developmental Movement)

Tverrfaglig konferanse om diabetes

Tverrfaglig konferanse om diabetes, 26.- 7. april.

  • Arrangør: Nasjonalt Diabetesforum
  • Sted: Gardermoen
  • Info: www.diabetes.no