Fysioterapeut bør være en del av teamet rundt for tidlig fødte barn

Premature barn bør følges opp av fysioterapeut

Barnefysioterapeuter bør være en del av teamet som gir for tidlig fødte barn systematisk oppfølging de to første leveårene. 

Nyheter

Det anbefaler National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i sine nye klinisk retningslinjer om oppfølging av for tidlig fødte barn i Storbritannia.  

NICE anbefaler at alle premature barn skal motta systematisk oppfølging av et tverrfaglig team fra de er født, til de fyller to år, skriver det britiske fysioterapiforbundet (CSP).

Hvert år blir det født om lag 50 000 prematurbarn i Storbritannia. For tidlig fødte har høyere risiko for utviklingsmessige forstyrelser. Det kan være forsinket motorisk og sansemotorisk utvikling, og kognitive/generelle lærevansker.

Som en del av oppfølgingsteamet, skal barnefysioterapeuten være med på å overvåke og vurdere utviklingen hos barnet.

- Dette understreker barnefysioterapeutens viktige rolle i behandlingsteamet, fra nyfødtintensivavdelingen, til etter at barnet har kommet hjem fra sykehuset, sier Hiliary Cruickshank i Forening for barnefysioterapi (APCP), neonatalt utvalg.

- Barnefysioterapeuter har den kompetanse som trengs for å vurdere om barnet ligger etter i den motoriske utviklingen ved to års alder, og kan verksette tidlig intervensjon for disse sårbare barna, sier hun.