70 prosent tror det vil bli mangel på helsearbeidere i fremtiden

Oslo-folk mest positive til helseteknologi

70 prosent av befolkningen tror det vil bli mangel på helsearbeidere i fremtiden. Kun seks prosent er helt enige i at bemanningsbehovet kan løses med ny teknologi.

Nyheter

36 prosent er delvis enige i at teknologi kan veie opp for mangelen på helsepersonell.

Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av helseteknologiselskapet Evondos med over 1000 respondenter, skriver dagensmedisin.no.

21 prosent av de spurte er delvis uenige i at ny teknologi kan løse bemanningsbehovet, mens 12 prosent er helt uenige. 18 prosent av de spurte svarer verken eller.

Geografiske forskjeller

I undersøkelsen ble også folk spurt om hvordan de tror ny teknologi påvirker tjenestekvaliteten. 36 prosent tror den blir litt eller mye bedre, mens 33 prosent svarer litt eller mye dårligere. 19 prosent tror tjenestekvaliteten blir like bra.

Gruppen under 29 år er klart mest positive. Her svarer i underkant av halvparten enten litt eller mye bedre tjenestekvalitet.

Svarene viser klare geografiske forskjeller, der Oslo-folket er mest positive. I hovedstaden mener 42 prosent at tjenestekvaliteten blir bedre, mens bare 27 prosent i Nord-Norge mener det samme.