Fedme er en kronisk sykdom
Foto: World Obesity Federation

Mener fedme er en kronisk sykdom

En vitenskapelig komité nedsatt av World Obesity Federation, går inn for å definere fedme som en kronisk, tilbakevendende sykdom. 

Nyheter

I en artikkel publisert på Obesity Reviews, konkluderer komiteen med at fedme passer inn i en epidemisk sykdomsmodell, der den patologiske komponenten er byttet ut med dårlig kosthold.

Spørsmålet om hvorvidt fedme kan kalles en sykdom eler ikke, har vært diskutert i flere tiår. I sin artikkel på Obesity Reviews, undersøker Dr. George Bray og hans kollegaer hvordan en overflod av mat, inaktivitet og flere andre miljøfaktorer påvirker genetisk mottakelighet. De drar paralleller til kronisk sykdom, og skriver at omfanget av fedme og dens uheldige virkning på individet, kan være relatert til stigmatiseringen vedkommende opplever fra samfunnet.

- Å akseptere fedme som en kronisk sykdomsprosess, er viktig på mange måter. For det første fjerner det forestillingen om at individet alene er ansvarlig for sin overvekt, og fokuserer i stedet på hvordan sykdommen kan behandles. Hvis vi klarer å gi effektiv behandling for fedme, vil også andre sykdommer assosiert med overvekt elimineres, sier George Bray.

I følge World Obesity Federation vil det å klassifisere fedme som en sykdom gjøre det enklere for overvektige som ønsker råd og støtte fra helsevesenet.