Lengere rehabiliteringsperiode ga bedre funksjonsevne

Lengre rehabiliteringsperiode ga bedre funksjonsevne

For eldre med hoftebrudd, vil et lengre rehabiliteringsforløp gi et høyere funksjonsnivå, viser ny, dansk studie. 

Nyheter

Formålet med studien, var å undersøke sammenhengen mellom tiden det tok før deltakerne kom i gang med kommunal rehabilitering, rehabiliteringens lengde, og oppnådd funksjonsevne etter fire måneder, skriver fysio.dk.

Pasienter over 65 år som var utskrevet fra sykehus etter hoftebrudd og henvist til rehabilitering i kommunen, ble fortløpende inkludert i studien. Til sammen 156 pasienter med stor variasjon i funksjonsevne, ble inkludert.

Ventetiden på rehabilitering var mellom 0-64 dager, varigheten av rehabiliteringen var mellom 0,5-51 timer.

Det ble ikke funnet en sammenheng mellom ventetid og funksjonsevne, men en sterk sammenheng mellom varighet og funksjonsevne. Forskerne fant også at en oppdeling av pasientene etter deres ressurser og svakheter, med fordel kan guide rehabiliteringsinnsatsen.

Studien er publisert i Danish Medical Journal.